CMSE® – Certified Machinery Safety Expert

Per lektion SEK 19 260 exkl. moms
Utbildningsregion
Sverige > Stockholms län > Stockholms stad
Period(er)
den 13 november 2017

den 16 november 2017

I samarbete med TÜV Nord har Pilz satt ihop ett utbildningsprogram, som ger dig en samlad kompetens i hanteringen av maskiner och anläggningar. Du får en heltäckande kunskap, från riskbedömningen, och framtagning av säkerhetskoncept, till korrekt "marknadsföring" av maskiner och anläggningar.


Dagordning/Innehåll

Modul 1: Introduktion till säkerhet

 • Bakgrund till säkerhet
 • Varför ska maskiner vara säkra?
 • Introduktion till gällande säkerhetsföreskrifter
 • Befogenheter och ansvarsområden
 • Introduktion till ledningssystem för säkerhetModul 2: Krav på maskinsäkerhet

 • Lagstiftning gällande konstruktion, tillverkning och underhåll av maskiner och arbetsutrustning
 • Överensstämmelsekrav och förfaranden för marknadsföring och driftsättning av maskiner
 • Arbetsutrustning och arbetsplatsföreskrifter
 • Beaktandet av hälsa och säkerhet på arbetsplats med maskiner, bland annat ergonomi, buller, vibrationer och kemiska ämnenModul 3: Riskbedömning

 • Riskbedömning enligt internationell standard ISO 12100 och användning av den samme
 • Introduktion till riskreducering efter avslutad riskbedömning
 • Metoder för riskbedömning utifrån konkreta exempel
 • Utförande av riskbedömning steg-för-steg.
 • Användning av andra relevanta maskinstandarder i riskbedömningen
 • Kort översikt över riskreducering efter avslutad riskbedömning
 • Praktisk workshop på riskbedömning utifrån färdiga exempelModul 4: Mekaniska skyddsanordningar

 • Internationella standardiseringskrav för mekaniska skydd
 • Skyddsanordningar, definitioner, typer och användningsområden
 • Beräkning av säkerhetsavstånd I förhållande till ISO 13857


Säkerhetskomponenter och teknologier

 • Översikt över säkerhetskomponenter, krav och tillämpning
 • Specifikation och tillämpning, fördelar och nackdelar (t.ex. skyddshuvar/-kåpor, förreglingsanordningar, ljusridåer, manöverdon för nödstopp)
 • Säkerhetsrelevant användning av styrsystem


Elektrisk säkerhet

 • Detalierad genomgång av den intrernationella standarden IEC 60204-1: Maskinsäkerhet – Elektriskt material på maskiner
 • Genomgång av den elektriska konstruktionen – från anslutning till korrekt verifiering
 • Säker användning och underhåll av elektriskt drivna maskinerModul 5: Funktionell säkerhet för styrsystem

 • Detaljerad genomgång av kraven i standarden ISO 13849
 • Specifikation, design och validering av styrsystem för funktionell säkerhet
 • Beräkning av Performance Level (PL) och Safety Integrity Level (SIL) relaterat till säkerhetsfunktionerna
 • Val av arkitektur från konkreta exempel på tillämpningen av kategorierna
 • Mjukvarans livscykel: Krav och användning
 • Verifierings- och valideringstekniker
 • Introduktion till standarden IEC 62061
 • Praktiska övningar i PL- och SIL-valideringar


Funktionell säkerhet för hydrauliska och pneumatiska system

 • Kraven enligt standarden ISO 4413 (Hydraulik) och ISO 4414 (Pneumatik)
 • Nödvändiga åtgärder för säker användning av hydrauliska- och pneumatiska system
 • Särskilda förhållanden för hydrauliska- och pneumatiska komponenter
 • Konstruktion av säkerhetsrelevanta delar för hydrauliska- och pneumatiska system i enlighet med standarden ISO 13849-1
 • Praktiska övningar på hydrauliska- och pneumatiska säkerhetssystemMålgrupp

 • Mekaniska konstruktörer/Elkonstruktörer/PLC programmerare
 • Tekniker inom styr- och maskinteknik
 • Systemintegratörer
 • Maskintillverkare
 • Projekt-och säkerhetsingenjörer inom automationstekniksområdet
 • Ansvariga inom arbetarskyddsområdet för internationella verksamheter (HSE)Observera
Hela utbildningen, samt slutprovet, hålls på engelska.

Kursen avslutas med ett slutprov med flervalsfrågor, där du måste visa att du har förstått innehållet i de fem utbildningsmodulerna. När du har klarat slutprovet, tilldelas du ett internationellt erkänt certifikat från TÜV Nord och har rätt att använda dig av titeln CMSE® Certified Machinery Safety Expert. Mer detaljerad information och villkor för deltagande hittar du på CMSE's hemsida: www.cmse.com


Dina fördelar

 • Stärk både ditt företags position i branschen och din egen personliga karriär med hjälp av den internationellt erkända certifiering från TÜV Nord
 • Uppnå en viktig konkurrensfördel inom er bransch
 • Öka din kompetens genom praktisk kunskap som förmedlas av erfarna experter
 • Bli en officiell maskinsäkerhetsexpert på ditt företag

Utbildningsadress

Efter avtal

Sänd till en kollega

0.218