Annons:

PrenumereraDagens Handel nyhetsbrev - registera dig här!

Namn
E-postadress*

Vår policy för e-postadresser


Prenumerera


Vill du ha vårt nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan

Namn
E-postadress*

Vår policy för e-postadresser


Handel skapar starka stadshjärtan

Ylva Åkesson | 2016/10/28 | Antal kommentarer 0

Stadsutveckling är ordet på mångas läppar. Stadskärnan är en viktig pusselbit i en stads identitet:för invånarnas trivsel, stadens funktion och i förlängningen också för ortens möjlighet att hålla ställningarna – gentemot andra städer och det globala ”storstadssuget”..
Sätt på ”köpcentrumglasögonen” när stadskärnan ska vitaliseras, uppmanar Jesper Örtengren, affärsutvecklingschef på Vasakronan, lite överraskande de handlare, privata och offentliga aktörer som vill göra skillnad i levande stadskärnor.

Urbaniseringen är ett faktum, det pratas stadsutveckling som aldrig förr och alla större städer i landet har expansionsplaner. Många planer och projekt ligger utanför stadskärnan så hur säkerställer vi att städernas centrum även fortsättningsvis kan behålla sin position som stadens hjärta?

Svaret är inte givet, men jag tror att vi genom att lyfta fram handel, upplevelser och aktiviteter samt utbudet av mat och service, skulle få en tydligare riktning när vi utvecklar våra städer. Vi behöver arbeta mer med frågorna kring vad vi vill att våra städers centrum ska innehålla.

I Sverige har vi en stor tillgång i de befintliga stadskärnorna. Men vi behöver kontinuerligt utveckla dem ytterligare. Och varför inte göra det genom att snegla på hur köpcentrum planeras och byggs? Där står handel, upplevelser och logistik överst på agendan. Allt man planerar för görs för att skapa optimala förutsättningar för handel och människors upplevelser.

Att se på staden, eller i de större städerna stadskärnan, som köpcentrum skulle ge planeringen en riktning och därigenom förenkla den. Att klustra utbudet genom att samla liknande verksamheter på en del av ytan, eller i stråk, är en självklarhet när man planerar köpcentrum. Så varför inte göra samma sak i stadskärnorna, det vill säga planera staden i stråk?

Att sätta handeln högst upp när man planerar och utvecklar stad gör att människors varande och fungerande i städerna kommer i fokus på ett naturligt sätt. På sikt leder detta till bättre lösningar för människor att vara och mötas. Att handla, äta, umgås och bo kräver bra logistiklösningar, trafiklösningar, umgängesytor, aktivitetsytor särskilt för barn som vi ibland glömmer bort inne i staden.

I en undersökning gjord på uppdrag av oss på Vasakronan våren 2015 frågade vi 2 000 medborgare hur de upplever sin stadskärna. Den visar tydligt att stadskärnans uppbyggnad är viktig för trivseln, upplevelsen och stoltheten. Man shoppar, går gärna på restaurang och café, träffar vänner och tittar på folk. Det är ett bevis för att platser och stråk behöver skapas för möten mellan människor.

Undersökningen gav oss många bra idéer till hur vi kan utveckla staden och stärkte även vår övertygelse att handel och upplevelser bör vara den naturliga utgångspunkten när vi utvecklar våra stråk i de fyra städer där vi är verksamma. Precis som det är utgångspunkten i ett köpcentrum.

Det finns en utmaning med detta synsätt. Ett köpcentrum har i allmänhet bara en ägare. Det ger goda möjligheter att utforma allt efter den egna strategin. Stadens gator och torg har många ägare och ännu fler intressenter. Fastighetsägare, stadens företrädare, kommun och landsting ska komma överens. Så för att lyckas krävs ett väl utvecklat sammarbete. Men vi vet att det går. Vi har sett det i en del av våra mindre städer samt i andra länder där BID processen vunnit mark. Där det fungerar är utväxlingen stor. Citykärnan lever upp och omsättningen ökar när fler människor rör sig i området fler timmar per dygn, det gagnar hela staden. Det skulle vara roligt att få se denna typ av positiva samverkansprocess växa fram i större utsträckning också i våra fyra största städer. Låt handeln visa vägen.

Jesper Örtengren
Affärsutvecklingschef Handel, Vasakronan

Skriv ut Skriv ut

Kommentera artikeln "Handel skapar starka stadshjärtan"

Handel skapar starka stadshjärtan

Ylva Åkesson | 2016/10/28 | Antal kommentarer 0
Stadsutveckling är ordet på mångas läppar. Stadskärnan är en viktig pusselbit i en stads identitet:för invånarnas trivsel, stadens funktion och i förlängningen också för ortens möjlighet att hålla ställningarna – gentemot andra städer och det globala ”storstadssuget”..
Sätt på ”köpcentrumglasögonen” när stadskärnan ska vitaliseras, uppmanar Jesper Örtengren, affärsutvecklingschef på Vasakronan, lite överraskande de handlare, privata och offentliga aktörer som vill göra skillnad i levande stadskärnor.

Urbaniseringen är ett faktum, det pratas stadsutveckling som aldrig förr och alla större städer i landet har expansionsplaner. Många planer och projekt ligger utanför stadskärnan så hur säkerställer vi att städernas centrum även fortsättningsvis kan behålla sin position som stadens hjärta?

Svaret är inte givet, men jag tror att vi genom att lyfta fram handel, upplevelser och aktiviteter samt utbudet av mat och service, skulle få en tydligare riktning när vi utvecklar våra städer. Vi behöver arbeta mer med frågorna kring vad vi vill att våra städers centrum ska innehålla.

I Sverige har vi en stor tillgång i de befintliga stadskärnorna. Men vi behöver kontinuerligt utveckla dem ytterligare. Och varför inte göra det genom att snegla på hur köpcentrum planeras och byggs? Där står handel, upplevelser och logistik överst på agendan. Allt man planerar för görs för att skapa optimala förutsättningar för handel och människors upplevelser.

Att se på staden, eller i de större städerna stadskärnan, som köpcentrum skulle ge planeringen en riktning och därigenom förenkla den. Att klustra utbudet genom att samla liknande verksamheter på en del av ytan, eller i stråk, är en självklarhet när man planerar köpcentrum. Så varför inte göra samma sak i stadskärnorna, det vill säga planera staden i stråk?

Att sätta handeln högst upp när man planerar och utvecklar stad gör att människors varande och fungerande i städerna kommer i fokus på ett naturligt sätt. På sikt leder detta till bättre lösningar för människor att vara och mötas. Att handla, äta, umgås och bo kräver bra logistiklösningar, trafiklösningar, umgängesytor, aktivitetsytor särskilt för barn som vi ibland glömmer bort inne i staden.

I en undersökning gjord på uppdrag av oss på Vasakronan våren 2015 frågade vi 2 000 medborgare hur de upplever sin stadskärna. Den visar tydligt att stadskärnans uppbyggnad är viktig för trivseln, upplevelsen och stoltheten. Man shoppar, går gärna på restaurang och café, träffar vänner och tittar på folk. Det är ett bevis för att platser och stråk behöver skapas för möten mellan människor.

Undersökningen gav oss många bra idéer till hur vi kan utveckla staden och stärkte även vår övertygelse att handel och upplevelser bör vara den naturliga utgångspunkten när vi utvecklar våra stråk i de fyra städer där vi är verksamma. Precis som det är utgångspunkten i ett köpcentrum.

Det finns en utmaning med detta synsätt. Ett köpcentrum har i allmänhet bara en ägare. Det ger goda möjligheter att utforma allt efter den egna strategin. Stadens gator och torg har många ägare och ännu fler intressenter. Fastighetsägare, stadens företrädare, kommun och landsting ska komma överens. Så för att lyckas krävs ett väl utvecklat sammarbete. Men vi vet att det går. Vi har sett det i en del av våra mindre städer samt i andra länder där BID processen vunnit mark. Där det fungerar är utväxlingen stor. Citykärnan lever upp och omsättningen ökar när fler människor rör sig i området fler timmar per dygn, det gagnar hela staden. Det skulle vara roligt att få se denna typ av positiva samverkansprocess växa fram i större utsträckning också i våra fyra största städer. Låt handeln visa vägen.

Jesper Örtengren
Affärsutvecklingschef Handel, Vasakronan

Skriv ut Skriv ut

Prenumerera


Vill du ha vårt nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan

Namn
E-postadress*

Vår policy för e-postadresser


© Dagens Handel, Box 72001, 18172 Lidingö, 08-6704100