23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

25 idéer på vad du kan använda ett CRM-system till

| Medlemsnyhet | Företag Craftware - Orange Group in Sweden

Vill du sälja mer? Hantera era kundrelationer bättre? Har du data som hjälper dig att utvärdera effektiviteten i reklamkampanjer eller försäljningsaktiviteter? Det finns ett verktyg som gör att du kan uppnå alla dessa mål - ett CRM-system.   

Idag har vi på Craftware 25 idéer för dig om hur du kan använda ett CRM-system i ditt företag. 

Det finns en allmän tro att CRM-system är ett verktyg som förändrar allt. Även om det kan hjälpa ditt företag att växa och lära dig hur man arbetar smartare, är det verkligen inte ett botemedel mot allt. Många människor håller med om påståendet att ett bra CRM-system sparar tid. 

I små företag kan så mycket som 23% av arbetstiden vara manuell inmatning av data och statiska kalkylblad, som fortfarande är populära. Tack vare ett CRM-system som Salesforce kan denna värdefulla tid till exempel spenderas på att hitta nya kunder, tillhandahålla tjänster och upprätthålla kundrelationer.

För stora företag är en av de viktigaste fördelarna med att använda ett CRM-system: möjligheten att effektivt införa distansarbete.

Stärk din relation med kunderna 

Idé 1: Förbättra telefontjänsten 

CRM-teknik gör att dina anställda snabbt kan tilldela, hantera och lösa problem med telefonen som hjälpmedel. Genom att integrera din telefon med Salesforce Talkdesk Contact Center får du information om den som ringer innan du påbörjar samtalet. 

Skärmen visar omedelbart hela företagets historik över kontakter med den här kunden. Under samtalet kan du skriva in anteckningar i automatiskt skapade poster, till exempel uppgifter om nya utgåvor eller kontaktuppgifter. Allt detta utan att ens röra vid din telefon.

Idé 2: Bättre identifiering av återkommande kunder 

Med ett CRM-system kan du identifiera inkommande samtal från återkommande kunder. Om en tidigare kontakt ringer ger skärmen medarbetaren insikt i hans eller hennes förhållande till företaget. 

Vilken typ av information visas? Till exempel alla individuella arrangemang, preferenser, lagrade produkter och betalningshistorik. Att arbeta med återkommande kunder är mer fördelaktigt. Företagsundersökningar tyder på att 70% anser att det är billigare att behålla en nuvarande kund än att anskaffa en ny. 

Lightning Service Console-modulen som drivs under Salesforce ökar anställdas produktivitet. Den ger tillgång till detaljer om kundens historia och interaktion i en 360-gradersvy som gör det möjligt att minska svarstiden under konversationen och därmed öka kundens tillfredsställelse och chanserna för ytterligare affärer med företaget.

Idé 3: Stärk kundernas lojalitet 

Anställda som använder CRM-systemet har all nödvändiga data och kapacitet för att lära känna sina kunder - vad de behöver, hur ofta de kontaktar varandra, hur de vill bli bemötta. Detta gör det möjligt för dina anställda att individuellt bemöta kunden baserat på tidigare data, vilket ökar kundnöjdheten. Detta är viktigt, New Voice rapporterar att 50% av kunderna använder företagets erbjudande oftare när de har goda erfarenheter av företaget. 

Om du vill upprätthålla nära relationer med dina kunder tack vare ett lojalitetsprogram, är Fielo Lojalitets-modul i Salesforce den du letar efter. Modulen hjälper dig att utforma, hantera och skörda framgångar från företagets insamlade data om kunderna.

Idé 4: Öka kundnöjdheten 

Verktyg i CRM-systemet stöder din kontroll över företagets kontakter och spårar interaktioner med kunderna. Detta gör att säljaren kan prata med dem på ett sådant sätt att kunden känner sig ihågkommen och därmed nöjd med tjänsten. Detta innebär en mer effektiv försäljning. I Salesforce kan du lägga till dina egna fält och mallar om företagen eller kunderna. Om du vill göra detta kan det vara klokt att först svara på följande frågor: 

- Vilken affärsinformation om kunden är viktig för mitt företag (till exempel nyckelmedarbetare eller medlemskap i organisationer)?

- Vilken personlig information behöver jag för att förbättra mitt förhållande?

- Hur kan jag mäta styrkan av vår kundrelation? 

Se till att informationen om kunderna är tydlig och enkel. Fokusera bara på viktiga.

Idé 5: Övervaka inlägg och ge snabbare svar i sociala medier

Levererar du tjänster till dina kunder i flera kanaler? Inkluderar de sociala medier? Med rätt applikationer kommer du behärska hela processen från att tillhandahålla kundtjänst via Facebook, Twitter, LinkedIn eller andra kanaler. 

En av de mest effektiva lösningarna är den sociala kundtjänstfunktionen som tillhör Service Cloud-plattformen i Salesforce. Där kan du till exempel automatisera nyckelordshantering, hashtags eller språkigenkänning i kundinlägg. Dessutom kan din medarbetare alltid på ett adekvat sätt välja och smidigt ändra kommunikationskanal i de olika delarna av kundtjänsten.

Öka effektiviteten i försäljningen

Idé 6: Använd de bästa verktygen för försäljning

Ditt företag kan använda CRM-system för att skapa kortare försäljningscykler. Du kommer att förbättra indikatorerna med hjälp av programvara som lär dig att arbeta efter leads och hantera försäljningsmöjligheter. Du kan också använda verktyg för att automatisera din försäljningsprocess eller hantera orders. 

En av de viktigaste lösningarna i Salesforce är Sales Cloud. Det ger avancerade leads och försäljningsmöjligheter. Den ger en inblick i tidslinjen över kundens nyckelaktiviteter och ger tillgång till de senaste uppgifterna om kundernas beteende. Du kan också spåra var kunden har varit aktiv i marknadsföringsprocessen, se tips för specifika lösningar och agera på dessa.

Idé 7: Effektivare tjänster för nyckelkunder 

Uppgifterna som samlas in i CRM-systemet hjälper dina anställda att identifiera de mest lönsamma kunderna och erbjuda dem extra tjänster på högsta nivå. Detta kommer att öka försäljningsvärdet för befintliga kunder. Det kommer också att sänka servicekostnaderna eftersom - som Invesp har visat - är det fem gånger dyrare att skaffa nya kunder än att behålla befintliga. 

Med verktygen som finns tillgängliga på Sales Cloud-plattformen kan du hantera dina kontakter mer effektivt. Med funktioner för kontakthantering kan du till exempel få enkel åtkomst till viktiga kunddata som köpmönster, transaktionsvolymer och support. 

Idé 8: Öka antalet kunder 

Införandet av ett CRM-system gör att du kan nå ut till andra, effektiva platser med dina marknadsföringskampanjer. Användningen av de insamlade uppgifterna säkerställer att reklam för produkten når helt nya målgrupper. 

Använd Data Studio-modulen för att avgöra vilka mottagare som ger dig de flesta fördelarna. Tack vare Data Studios funktioner kan du kontakta externa dataleverantörer och analysera den insamlade informationen på många olika sätt.

Idé 9: Optimera marknadsföringen

Användning av CRM-system ger dig en förståelse för dina kunders behov och deras beteende för att hitta rätt ögonblick för att presentera din produkt för dem. Tack vare den insamlade informationen får du reda på vilken mottagare som kommer att vara mest effektiva.

Som en del av Salesforce finns Marketing Cloud-plattformen och DMP-applikationen, som samlar in data från alla tillgängliga CRM-källor och segmenterar dina kunder exakt. En analys av deras interaktioner gör det möjligt att idealiskt justera stunder och platser för aktiviteter, t.ex. reklam, direktförsäljning eller mejl.

Skapa exakta rapporter

Idé 10: Förbättra beslutsprocessen 

CRM-system samlar i data, sorterar dem, tillåter redigering och analys. Du fattar dina beslut baserat på dem och drar slutsatser. Ju tydligare data, desto bättre blir dina beslut. Detta är en av de mest grundläggande funktionerna i CRM-systemet. 

Att snabbt analysera en stor mängd data med Service Analytics-modulen. Dina anställda kommer att kunna se bland annat information om vad kunderna klickade på din webbplats - oavsett enhet. Inga mer komplicerade statiska tabeller. Du behöver inte heller längre vänta på att din IT-avdelning presenterar nyckeldatan, du har tillgång till den i realtid. Du har allt i ett verktyg, oavsett var du bara nu.

Idé 11: Använd tillgängliga data 

Behöver du lite hjälp med att analysera insamlad information? CRM-system är ett utmärkt verktyg för att till exempel observera vilka kontakter som har försummats på vägen. Du kan nu välja och ställa in åtgärder för att aktivera dina kunder. Med sådan data kommer dina team inte att missa några försäljningsmöjligheter. 

Med modulen Opportunity Management på Sales Cloud-plattformen kan du observera och analysera tillgänglig kundinformation. Tack vare detta verktyg kommer försäljningsmöjligheterna automatiskt att överföras till dina anställda. I kombination med Sales Analytics-verktyget kommer de bästa och mest effektiva befintliga metoderna att identifieras som föreslagna lösningar.

Idé 12: Få koll på trenderna 

CRM-system är utformade för att belysa relevant information. Företagare och chefer drar nytta av detaljerade rapporter, prognoser och uppmätta aktiviteter som gör det möjligt för dem att se hur deras företag växer. Analysverktygen i CRM-systemet kan också visa trender och problem på kort och lång sikt. Så småningom kommer det till och med att informera dig om en potentiell möjlighet att vidta några åtgärder. 

Salesforce Artificial Intelligence Einstein, hjälper dig att analysera data och förutse möjliga lösningar på problem. Med Analytics-modulen kan du stödja ditt företag och din intuition med full koll på trender baserat på ditt företags tidigare och möjliga åtgärder.

Idé 13: Öka företagets effektivitet 

Lanseringen av en CRM-programvara i företaget hjälper dina anställda som arbetar i kundserviceavdelningen. Snabb och effektiv drift kommer att öka teamets produktivitet och i slutändan kundnöjdhet. I försäljnings- och marknadsföringsavdelningar kan CRM spåra leads och kampanjer från början till slut och därmed effektivisera processerna. 

Lead Management på Sales Cloud-plattformen låter dig spåra dina kampanjer över alla kanaler, inklusive sociala medier. Detta gör att du kan fatta bättre beslut, till exempel var du ska investera mer resurser eller till vem kunden ska överföras. Den har allt du behöver för att öka konverteringen av dina leads.

Öka försäljningen 

Idé 14: Maximera försäljning och “cross-selling”

CRM-system stöder kombinerad försäljning genom att interagera med kunder och lära sig mer om deras behov och beteendemönster. Tillgång till dessa uppgifter för alla anställda möjliggör en omfattande användning i många olika processer. Om de ser möjligheten kan de erbjuda en produkt och maximera fördelarna med försäljningen. 

Salesforce CPQ är ett verktyg som ger ett heltäckande stöd för återförsäljare i att bygga upp skräddarsydda erbjudanden och produkter efter kundernas behov. Guidad försäljning låter dig hitta de bästa produkterna och tjänsterna för varje kund. Allt är baserat på inmatning av olika data. Denna modul låter dig också skapa professionella erbjudanden och skicka dem direkt till kunden från CRM-systemet.

Idé 15: Öka försäljningen 

Ett CRM-system hjälper dig att öka försäljningen genom bland annat en bättre ledning av dina olika team. Nyckeln är att spåra deras aktiviteter och uppmärksamma specifika, bredare mål. Vad betyder det här? 

Om du till exempel ser att ditt team oftare ringer till dina kunder för att öka deras täckning kommer det troligen att öka försäljningen. En av lösningarna för detta är modulen TaskRay, som är perfekt för planering av aktiviteter, som träning eller coachning. 

Oavsett vilken typ av företag du har så kan dessa verktyg hjälpa dig leda ditt företag. Från implementering till rapportering av aktiviteter. Detta gäller både enskilda anställda och hela team. Det hjälper dig att alltid veta vad du ska göra och vad dina medarbetare har gjort, och hur dessa aktiviteter översatts till företagets resultat.

Idé 16: Planera och kontrollera din försäljningsprocess

Att utveckla en plan och följa säljprocessen stabiliserar din verksamhet. Du kommer alltid att veta var du är och vad du behöver göra för att gå vidare till nästa steg. Bra planering är grunden för framgång, oavsett bransch. Med funktionen “Sales Path” på Lightning Experience-plattformen i Salesforce kan du skapa flera försäljningsvägar. Du leder varje kund genom en process som är skräddarsydd för dina möjligheter och behov.

Optimera er interna kommunikation 

Idé 17: Säkerställ ett effektivt informationsflöde inom företaget 

En god kommunikation är en av de viktigaste aspekterna av framgångsrikt företagande. Anställda ska aldrig få viktig företagsinformation från en extern källa. Den nya verkligheten är att tack vare smartphones finns nyheter runt omkring oss. 

För att undvika kaos är det värt att använda testade och effektiva verktyg i företaget. En av dem är Chatter, som inom Salesforce har expanderat till ett helt paket med ytterligare applikationer som stöder intern kommunikation. Via Chatter kan du enkelt distribuera information till dina anställda.

Idé 18: Förbättra produktiviteten 

Genom att använda ett CRM-system för att stödja försäljning eller marknadsföringen kan du automatisera vissa aktiviteter. Vissa aktiviteter kommer att genomföras utan din inblandning på ett planerat och säkert sätt. Produktiviteten kommer också att förbättras via en sömlös tillgång till data i samma miljö för alla anställda. 

Salesforce har många applikationer och komponenter som ökar produktiviteten. Det är trots allt en plattform som hjälper dig att driva ditt företag. Lightning Experience-gränssnittet ger ett konsekvent utseende på mobila enheter och stationära datorer. Gränssnittet visar processerna i den så kallade “Kanban View”, det gör det möjligt att visa listan över poster beroende på deras plats i försäljnings- eller kundserviceprocessen.

Intuitiv navigering kräver inte att du öppnar flera bokmärken när du arbetar i webbläsaren. Vi kan justera utseendet på enskilda skärmar genom komponenter som vi själva kan bygga eller ladda ner från AppExchange.

Idé 19: Främja teamwork

Allt som berör dina kunder kan vara viktigt. Om informationen sprids blir arbetet lidande. Lyckligtvis kan anställda i CRM-system helt enkelt arbeta i molnet, dela data och vidarebefordra det till människor som är bättre förberedda för att genomföra specifika åtgärder. 

Att arbeta med dokument i Salesforce hanteras av Quip-modulen. Den stöder teamwork, dataöverföring, gemensamt arbete i kalkylark och uppgiftslistor. Det är den perfekta lösningen för att arbeta i realtid med aktiviteter som kräver flera personer samtidigt.

Idé 20: Led ditt säljteam 

Vad gör ditt säljteam? Kontaktar de framtida eller befintliga kunder? En chef kan rikta ett team mot de mest effektiva eller önskade målen med hjälp av ett CRM-system. Genomförandet av nyckeluppgifter är mycket lättare om teamet leds ordentligt. 

Att integrera säljarnas telefoner via Talkdesk skapar en översyn av kommunikation och kalendrar ihop med Salesforce Inbox. Var och en av dessa verktyg har också funktioner och ytterligare paneler i Salesforce för ytterligare översyn.

Idé 21: Planera dina möten och hantera evenemang

Integrationen av data och åtkomst till den från vilken plats som helst är en grundläggande funktion i ett CRM-system. Detta gäller även möteshantering, vilket inte kan göras utan delningen av kalendrar så att alla får inblick i pågående planer. CRM-systemet hjälper dig att undvika dubbelbokningar. 

Som en del av Calendar Anything-modulen i Salesforce får vi verktyg för att stödja planering och hantering av möten. De evenemang vi placerar där kommer att finnas tillgängliga i flera olika vyer för både kollegor och handledare. 

Med hjälp av Lightning Experience får vi en kalender som stödjer planering och hantering av möten. De evenemang som vi publicerar där kommer att vara tillgängliga för kollegor och handledare. Vi kan också skapa en kalender med hjälp av informationen från Salesforce.

Dessa kan till exempel inkludera affärsmöjligheter med olika deadlines för vilka vi genererar en speciell kalender. På samma sätt kan vi göra detsamma för andra aktiviteter i Salesforce, förutsatt att du lägger till ett datum till dem. 

Få tillgång till datan från vilken dator som helst

Idé 22: Vidarebefordra och ta emot information 

Vi har inte alltid tillgång till all information vi behöver. Om vi ​​dessutom arbetar på distans eller är på resande fot kan det vara besvärligt att skicka det vidare till en person som arbetar utanför CRM-systemet. Lyckligtvis har verktyg utvecklats för att göra det lättare att kommunicera sådan information utan att ladda ner stora mängder data.

Kolla in Glance-modulen i Salesforce. Det gör det extremt enkelt att dela skärmen, organisera videokonferenser och ge mobil åtkomst till data som kan vara av ömsesidigt intresse för dina medarbetare. Om det finns data som inte borde vara tillgängliga kan du enkelt täcka det med speciella maskeringsfält. 

Idé 23: Säkerställa åtkomst till data oavsett plats och tid 

Uppgifterna finns inte längre bara på ditt skrivbord på kontoret. CRM-systemet ger mobila medarbetare en permanent tillgång till en centraliserad, anpassad bild av deras aktiviteter. 

Chefer, säljare och kundtjänstpersonal kan se kundhistorik, ekonomisk information, lagernivåer och andra typer av data. 

Cloud computing och mobilåtkomst är inte längre unika i verktyg som Salesforce. Med Madocs Conga Composer-modulen erbjuds dock en ännu effektivare tillgång till dokument och data. Detta verktyg stöder ett brett utbud av format och mönster, inklusive erbjudanden, fakturor, avtal, presentationer, kalkylark och rapporter.

Idé 24: Förbättra datakvaliteten 

Du har tillgång till data från en mängd olika källor. Ibland är de fragmenterade och lagras på separata platser och finns ofta duplicerade. Ett CRM-system låter dig hantera insamlade data och förbättra deras kvalitet genom deduplicering (t.ex.via Demandtool) och tillgänglighet i realtid. 

En annan modul för dokumenthantering inom Salesforce är Madocs - generering av dokument. Med ett enda klick låter detta verktyg dig skapa ett dokument baserat på alla data du väljer ut från plattformen. Tillgängligheten gör det möjligt att redigera och uppdatera informationen oavsett format.

Idé 25: Integrera externa aktiviteter med ett CRM-system 

Du kan inte begränsa hela verksamheten till ett CRM-verktyg. Vissa aktiviteter utförs i externa applikationer och program. Mycket av informationen är spridd över internet och begränsad tillgång till dem kan påverka produktiviteten i ditt företag. 

Tack vare geniala applikationer som Salesforce IFTTT eller Zapier kan vi kombinera åtgärder som utförs i externa verktyg och automatisera det arbete. Det är värt att notera här den rika uppsättningen API:er, vilket innebär att vi enkelt kan integrera Salesforce med många plattformar, inklusive sociala nätverk som Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter. På så sätt kan du få information i Chatter-modulen som nämns ovan, om någon använder den angivna hashtaggen på Twitter eller om en viss användare publicerar på Instagram. 

Sammanfattning 

Ett avancerat CRM-system som Salesforce ger dig möjlighet att anpassa verktygen till företagets behov. Varje åtgärd, även den minsta, kan förbättras tack vare sådan flexibilitet, tillgång till tusentals appar och moduler, liksom det enorma antalet funktioner. Detta kommer att översättas till mätbara fördelar och framför allt kommer det att visa kunder att företaget arbetar professionellt och effektivt svarar på deras behov. 

Behöver du hjälp med att utveckla eller implementera ett CRM-system? Kontakta Craftware idag!

https://craftwaresweden.se/kontakt

Medlemsnyhet

Företag
Craftware - Orange Group in Sweden

Gårdsvägen 6,
196 70 Solna
Sverige
Craftware - Orange Group in Sweden

Sänd till en kollega

0.078