23948sdkhjf

Kraftigt vinstras för H&M – står fast vid att 350 butiker ska stängas

Under fjärde kvartalet blev omsättningsminskningen 10 procent.

Omsättningen fortsatte att sjunka för H&M under det fjärde kvartalet, den 1 september 2020 till den 30 november 2020, enligt bolagets kvartalsrapport som släpptes i dag, fredag.

Nettoomsättningen uppgick till 52 549 miljoner kronor jämfört med 61 694 miljoner för motsvarande period 2019. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 3 665 miljoner kronor (5 403). Bruttoresultatet landade på 27 375 miljoner kronor (33 287), vilket motsvarar en bruttomarginal om 52,1 procent (54,0). 

För helåret 1 december 2019 till 30 november 2020 uppgick omsättninnen till 187 031 miljoner kronor jämfört med 232 755 miljoner ett år tidigare, ett tapp på 18 procent. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 052 miljoner kronor (17 391). Bruttoresultatet uppgick till 93 544 miljoner kronor (122 453), vilket motsvarar en bruttomarginal om 50,0 procent (52,6).

Utvecklingen påverkades kraftigt negativt av pandemin, framför allt under andra kvartalet, då butiker stängdes tillfälligt på de flesta marknaderna; som mest cirka 80 procent av koncernens butiker, skriver bolaget i rapporten. Vidare skriver bolaget att de likvida medlen uppgår per den 30 november 2020 till 16 540 miljoner kronor (12 312).

H&M-gruppen upprepar att cirka 250 butiker netto väntas stänga under räkenskapsåret 2020/2021 som sträcker sig till och med november.

Under året planeras antalet stängningar uppgå till 350 och antalet nyöppningar till drygt 100.

"Såsom under 2020 kommer merparten av stängningarna att ske på etablerade marknader medan merparten av öppningarna kommer att ske på tillväxtmarknader", skriver H&M i sin rapport.

Ny planerad H&M-butiksmarknad är Panama via franchise där en första butik väntas öppna under det andra halvåret 2021.

Det rådande läget har förändrat förutsättningarna gällande bland annat hyresvillkor för butiker, skriver H&M.

"Ett stort antal butikshyreskontrakt omförhandlades under 2020 som en del i bolagets intensifierade butiksoptimering vilket även innefattar ombyggnader, anpassning av butiksantal och butiksytor för att säkerställa den bästa butiksportföljen på respektive marknad. H&M-gruppen har enligt avtal möjlighet att omförhandla eller avsluta cirka en fjärdedel av hyreskontrakten årligen vilket ger fortsatta möjligheter och flexibilitet till anpassning av butiksantal och butiksytor samt förbättrade hyresvillkor", heter det i rapporten.

Läs mer om: H&M
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.142