23948sdkhjf

Brist på produkter sänker försäljningen för Electragruppen

Electragruppen, som driver butikskedjor för hemelektronik och telekomprodukter, redovisar ett rörelseresultat på 12,9 miljoner kronor (3,8) för det första kvartalet 2022.

Resultatet efter skatt uppgick till 12,3 miljoner kronor (3,3) och resultatet per aktie var till 2:37 kronor (0:63).

Nettoomsättningen uppgick till 412 miljoner kronor (472).

Att försäljningen under det första kvartalet inte nått nivån från föregående år beror enligt Electras vd Anneli Sjöstedt på att tillgången på produkter, främst varor relaterade till mobiltelefon, varit begränsad samtidigt som efterfrågan generellt varit lägre för mobilanknutna produkter.

Lägre intäkter har kunnat kompenserats av fortsatt förbättrad produktmarginal och genomförda kostnadsbesparingar. Bolaget har även sett en stark resultatförbättring i verksamhet som är knuten till möbelaffären.

"Summerat ger detta ett fint kvartalsresultat där rörelseresultatet slutade på 12,9 miljoner kronor (3,8) inkluderat effekter på 7,0 miljoner kronor som en följd av återföring av skulder för tilläggsköpeskillingar som vi inte behöver betala", skriver Anneli Sjöstedt.

Electra-vd:n bedömer att den strukturella förändring som pågår inom detaljhandeln kommer att fortsätta och eventuellt ske ännu hastigare än vad som tidigare förutspåtts.

"Detta som en konsekvens av dels pandemin och dess inverkan på marknadens konsumtionsmönster, dels den senaste tidens inflationstryck vilket kommer utmana branschen i prissättning och lönsamhet", skriver hon.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.125