23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Vem har ansvaret för brandsäkerhet i en bostadsrättsförening och vid samägande?

Ansvaret för brandsäkerheten i en bostadsrättsförening eller vid samägande är delat mellan ägaren av byggnaden och styrelsen. Men de boende har också ett ansvar. Här kan du läsa mer.

Firesafe har över 40 års erfarenhet inom brandsäkerhet för bland annat bostadsrätter och samäganden. Många undrar om det är ägaren eller styrelsen som har ansvaret för brandsäkerheten. Här förklarar Firesafe vem som har ansvar för vad.

Vad säger lagen om ansvarsfördelningen?

Brandsäkerhet regleras i olika lagar och förordningar. Bland de viktigaste är föreskrifter om brandförebyggande. I enlighet med den har ägaren av en byggnad ansvaret för brandsäkerheten. Det gäller även bostadshus med flera enheter, såsom lägenhetsbyggnader, radhus, flerbostadshus och liknande. 

Innebär det att det bara är byggnadsägare som har ansvaret? Nej, det stämmer inte heller. Styrelsen har nämligen också ett särskilt ansvar för att genomföra systematiskt brandskyddsarbete. Därutöver har alla som bor i byggnaden ett ansvar för att brandsäkerheten upprätthålls.

Vem ansvarar för vad?

Ägarens ansvar

I föreskrifter om brandförebyggande står det om ansvaret för ägare av ”bostäder och fritidsbostäder”. Ägare ska se till att byggnaden har larmsystem och släckningsutrustning. 

Tidig underrättelse om brand kan rädda liv och egendom, och det är därför ytterst viktigt med ett larmsystem som är dimensionerat för bostadshuset. Det ska finnas minst en detektor eller brandvarnare på varje våning. De ska täcka köket, vardagsrum, zon utanför sovrum och zon utanför tekniska rum. Brandlarmen ska kunna höras tydligt i vardagsrum och sovrum när dörrarna mellan rummen är stängda.

Därutöver är det viktigt med släckningsutrustning i bostäderna. Tidig släckning kan också rädda liv och egendom, antingen genom att hålla branden i schack eller släcka den helt. Med en enkel brandsläckare kan man hindra att branden sprider sig till andra bostäder.

Bostäder ska ha minst ett av följande:

  • formfast brandslang med invändig diameter på minst 10 mm fast kopplad till vattenledningsnät
  • pulversläckare på minst 6 kg med ABC-pulver
  • skum- eller vattensläckare på minst 9 liter
  • skum- eller vattensläckare på minst 6 liter med effektivitetsklass på minst 21A
  • annan manuell släckningsutrustning med motsvarande släckningskapacitet 

Släckningsutrustningen i bostaden ska gå att använda från alla rum. 

Styrelsens ansvar

Det är således byggägare som är ansvariga för att de boende har tillräckligt med brandvarnare och tillgänglig släckningsutrustning. Därutöver ligger ett viktigt ansvar på styrelsen, som ska genomföra systematiskt säkerhetsarbete.

Det innebär bland annat besiktning av rökdetektorer och släckningsutrustning i allmänna utrymmen, samt inspektion och besiktning av gemensamma anläggningar som brandlarmsystem, sprinkleranläggning, gemensam släckningsutrustning och rökventilation.

Styrelsen ska ha översikt över vilken utrustning som finns i bostäderna och ha kännedom om huruvida de är i gott skick. Det sker ofta genom årliga kontroller. Om du bor i lägenhet eller liknande, har du säkert fått meddelande från styrelsen om att någon kommer för att kontrollera brandsläckaren och brandvarnaren.

Som boende i bostadsrätt eller i samägande ska du med andra ord inte behöva köpa in sådan utrustning själv. Du kan givetvis spä på med mer utrustning, men husägare och styrelse ombesörjer att utrustningen i lägenheten följer lagstiftningen.

De boendes ansvar

Utöver ägarna och styrelsen har de boende ett ansvar för brandsäkerheten. Som boende förpliktigar du dig till att säga ifrån om något för att brandsäkerheten inte är som den borde.

Det kan till exempel vara att du har upptäckt ett fel med din brandvarnare. Då ska styrelsen informeras så att problemet kan lösas.

Därutöver är det viktigt med fria utrymningsvägar. Det innebär att alla måste se till att inte blockera nödutgångar, trapprum och korridorer. Det gäller allt från cyklar och skidor till barnvagnar och åkdon. Om sådana saker blir liggande i gången eller trapporna kan det bli svårare att evakuera i tid. Det kan få ödesdigra konsekvenser.

Dessutom är det bra att sätta sig in i brandrutiner. Vad gör du om det börjar brinna, antingen hos dig själv eller andra? Vet alla boende i lägenheten var utrymningsvägarna är? Vet alla hur man använder släckningsutrustningen på rätt sätt? Här kan det vara bra att ha en egen brandövning med olika scenarion. När man är väl förberedd kan man även agera snabbare om det verkligen skulle börja brinna.

Om Firesafe AS

Firesafe har över 40 års erfarenhet inom brandskydd. Genom åren har vi jobbat med brandsäkerhet för alla slags byggnader och verksamheter. Firesafe har kontor i hela Norge, och är även ledande inom brandsäkerhet i Norden med kontor i Sverige, Danmark och Finland.

Sänd till en kollega

0.016