23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Sponsrat innehåll

RAJA Group ansluter sig till SBTi (Science Based Targets initiative)

Detta understryker gruppens åtagande att sätta vetenskapligt baserade utsläppsmål

RAJA Group har åtagit sig att sätta närtida företagsövergripande utsläppsminskningar i linje med klimatvetenskapen med SBTi.

Science Based Targets-initiativet (SBTi) utvecklar standarder, verktyg och vägledning som gör det möjligt för företag att sätta mål för minskning av växthusgasutsläpp (GHG) i linje med vad som krävs för att hålla den globala uppvärmningen under katastrofala nivåer och nå netto-noll senast 2050. Hittills har 5 400 företag fått sina mål validerade av SBTi.

Vad innebär detta åtagande?

RAJA Group har nu 24 månader på sig att definiera och lämna in detaljerade mål för att minska sina koldioxidutsläpp. “Vi planerar att lämna in våra mål före deadline, eftersom vi tar ett proaktivt tillvägagångssätt till denna känsliga fråga för våra kunder,” sa Sophie Pigeot, RAJA Groups CSR- och hållbarhetsutvecklingsdirektör.

För att uppfylla SBTi:s krav kommer gruppens mål att behöva täcka både de direkta utsläppen kopplade till dess aktiviteter och energiförbrukning (omfattningar 1 och 2) och de indirekta utsläppen (omfattning 3) associerade med tillverkning, transport, återvinning och livslängd av dess produkter.

Istället för att förlita sig på "in-house kriterier" satta av varje företag, bygger SBTi:s bedömning på vetenskapliga bevis. SBTi:s experter bedömer om företagens mål är i linje med Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C och rekommendationerna från Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Pågående insatser

För att sätta seriösa utsläppsmål behöver man först genomföra en noggrann koldioxidavtrycksbedömning. Tjugofyra företag i RAJA Group har slutfört eller håller på att slutföra sitt koldioxidavtryck för referensåret 2022.

SBTi och Parisavtalet

Skapat 2015 i kölvattnet av Parisavtalet, är SBTi införlivat som en välgörenhetsorganisation, med ett dotterbolag som värd för dess målvalideringstjänster. Dess partners är CDP, Förenta nationernas globala kompakt, We Mean Business Coalition, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF).

Parisavtalet är en bindande internationell klimatfördrag som trädde i kraft 2016. Dess huvudmål är att begränsa genomsnittliga temperaturökningar till inom 2°C över förindustriella nivåer, och till mindre än 1,5°C över dessa nivåer när det är möjligt. Det syftar också till att stärka motståndskraften mot effekterna av klimatförändringar och att rikta finansiella flöden mot dessa mål."

Rajapack AB
Logistikvägen 2
438 70 Landvetter
Göteborgs stad
Sverige
VAT nummer: SE5568762651

Kontaktperson

RC

Sänd till en kollega

0.032