23948sdkhjf

Elon redovisar miljonförlust andra kvartalet

Försäljningstillväxten ökade, men rörelseresultatet visar på röda siffror.

Elon, som tidigare hette Electra och som driver butikskedjor för hemelektronik och telekomprodukter, redovisar ett rörelseresultat på -23,9 miljoner kronor för det andra kvartalet 2023 (-22,7).

Rörelsemarginalen var -2,2 procent (-2,2).

Nettoomsättningen uppgick till 1.107 miljoner kronor (1.047). Försäljningstillväxten var 5,7 procent och den organiska tillväxten uppgick till -13,2 procent (-5,1).

Tillväxten under kvartalet härrör primärt från samgåendet med Electra som inkluderas i jämförelsesiffrorna från och med 16 maj 2022.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick i kvartalet till -174 miljoner kronor (33,3) och var framför allt relaterat till realisering av leverantörsskulder vilket har finansierats genom lagerreduktioner samt ökat nyttjande av tillgängliga checkkrediter, uppger Elon i sin delårsrapport.

"Andra kvartalet 2023 har, som det första, präglats av en stor försiktighet på marknaden. Samtliga makroekonomiska indikatorer visar på tuffare tider för hushållen och den marknad Elon befinner sig på. Bilden är likvärdig i hela Norden och inom Elons affärssegment. En nedåtgående marknad sätter press på lagerhållning och logistik och marknadens aktörer har behövt anpassa sina lager genom ökad kampanjaktivitet", skriver vd Stefan Lebrot.

Efter en initial lageruppbyggnad under början av året har Elon anpassat lagret till marknadens efterfråga i dag, tillägger vd:n.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11