23948sdkhjf

Medvind för Akademibokhandeln – Bokus presenterar nya mål

Bokusgruppen går från tre till två segment när Akademibokhandeln Online slås ihop med Akademibokhandeln Butik och blir segmentet Akademibokhandeln.

Bokhandeln Bokusgruppen redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt minskade även rörelseförlusten och bolaget presenterar nya finansiella mål.

Omsättningen steg 3,9 procent till 464,4 miljoner kronor (446,9). Ökningen drevs primärt av Akademibokhandeln vars nettoomsättningsökning steg med 6,0 procent.

Den viktiga bokrean under kvartalet sålde mer än föregående år, både på Akademibokhandeln och Bokus.

Ebitda-resultatet blev 47,8 miljoner kronor (37,5), med en ebitda-marginal på 10,3 procent (8,4).

Ebita-resultatet blev 10,7 miljoner kronor (4,1), med en ebita-marginal på 2,3 procent (0,9).

Rörelseresultatet blev -0,4 miljoner kronor (-7,5).

Resultatet efter skatt blev -3,5 miljoner kronor (-8,8).

Resultat per aktie uppgick till -0,22 kronor (-0,55).

För räkenskapsåret 2024 har man beslutat om att förändra segmentsindelningen och går från tre till två segment. Akademibokhandeln Online slås ihop med Akademibokhandeln Butik och blir istället segmentet Akademibokhandeln.

Bolaget har även uppdaterat sina finansiella mål och går över till ett övergripande tillväxtmål på 4 procent och ett långsiktigt mål om 8 procents Ebita-marginal. Tidigare hade man omsättningsmål om 10 procent i snitt per år i respektive butik i takt med ekonomin och ett mål om en Ebita-marginal på 6 procent.

”För att lyfta fram och även fortsatt sätta fokus vår goda avkastning på sysselsatt kapital adderar vi ett nytt nyckeltal i form av ROCE, med ett mål på 35 procent. Vi har samtidigt även uppdaterat vårt kundnyckeltal NPS för Akademibokhandeln respektive Bokus till mer ambitiösa mål”, skriver bolagets vd, Maria Edsman.

Under helåret 2023 uppgick ROCE till 29,7 procent och på rullande tolv månader uppgick ROCE till 31,4 procent.

Framöver uppges bolaget ha fullt fokus på implementering av nytt e-handelssystem och ny e-handelslogistik.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078