23948sdkhjf

Lindex ökar försäljningen men försämrar resultatet

Koncernen Lindex Group, före detta Stockmann, minskar omsättningen i första kvartalet trots att modekedjan Lindex fortsätter att ta marknadsandelar. Vd Susanne Ehnbåge skyller tappet på en dåligt tajmad kampanj.

Detaljhandelskoncernen Lindex Group, tidigare Stockmann, minskade omsättningen och resultatet i det första kvartalet. 

Modekedjan Lindex fortsatta försäljningstillväxt påverkar dock resultatet positivt. Efter ett rekordår 2023, både omsättnings- och resultatmässigt, så redovisas fortsatt försäljningstillväxt i både fysiska butiker och digitala kanaler under första kvartalet 2024.

Försäljningen för modekedjan ökade med 2,7 procent i lokala valutor och med 4,0 procent i svenska kronor. I fysisk butik var ökningen på 1,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den digitala försäljningen ökade med 8,9 procent under kvartalet och utgör nu 22,9 procent av Lindex totala försäljning (21,6 procent 2023).

”Vi fortsätter vår fina försäljningstillväxt under första kvartalet och ökar försäljningen i såväl våra fysiska butiker som digitala kanaler, med en stärkt digital andel. Dam var vårt starkaste affärsområde med en försäljningsökning på 7,4 procent. Det är också glädjande att vi tar ytterligare marknadsandelar och fortsätter växa med både nya och aktiva kunder samt ökar snittköpet, trots tider med minskad köpkraft. Vi har under kvartalet även stärkt vår närvaro och tillväxtpotential genom lansering med partners”, skriver vd Susanne Ehnbåge.

Resultatmässigt tappar dock även modeföretaget. Det justerade rörelseresultatet för första kvartalet minskade till 47 miljoner kronor (62 miljoner 2023). Ökade fraktpriser anges som skäl.

Omsättningen för hela koncernen sjönk 2,9 procent till 192,8 miljoner euro (198,5). Andelen digital omsättning var 18,8 procent (17,8). I lokal valuta var tillväxten -3,2 procent (5,5).

Bruttoresultatet blev 108,5 miljoner euro (112), med en bruttomarginal på 56,3 procent (56,4).

Rörelseresultatet blev -7,6 miljoner euro (-2,9). Justerat rörelseresultat blev -6,5 miljoner euro (-2,4). Resultatet efter skatt blev -15,4 miljoner euro (19,5). Resultat per aktie uppgick till -0,10 euro (0,13).

Lindex Group upprepar sina prognoser. Koncernen förväntar sig att omsättningen kommer att öka med 1-3 procent i lokala valutor år 2024 jämfört med år 2023. Koncernens justerade rörelseresultat uppskattas vara 70-90 miljoner euro. Valutakursfluktuationer kan ha en stor inverkan på det justerade rörelseresultatet, flaggar bolaget för.

”Marknadsläget väntas vara fortsatt tufft år 2024. Det makroekonomiska läget i Europa förblir osäkert på grund av det fortsatt instabila geopolitiska läget. Höga räntenivåer och inflationen håller tillbaka den ekonomiska tillväxten, och detaljhandeln kan påverkas av en lägre konsumtionsefterfrågan”, skriver Lindex i rapporten.

Vd Susanne Ehnbåge skriver följande i rapporten:

”Utmaningarna fortsatte på marknaden i januari-mars, och utvecklingen var anspråkslös eller negativ på Lindexkoncernens huvudmarknader. Koncernens underliggande omsättning ökade dock om man exkluderar den negativa inverkan av timingen för kampanjen Galna Dagar. Dessutom överträffade Lindexdivisionen marknadsutvecklingen än en gång och uppvisar fortsatt tillväxt.”

Lindex Group, MEUR Q1-2024 Q1-2023 Förändring
Nettoomsättning 192,8 198,5 -2,9%
Bruttoresultat 108,5 112 -3,1%
Bruttomarginal 56,3% 56,4%
Rörelseresultat -7,6 -2,9
Justerat rörelseresultat -6,5 -2,4
Nettoresultat -15,4 19,5
Resultat per aktie, EUR -0,10 0,13

Lindex Group tappar sin ekonomichef Annelie Forsberg som beslutat att lämna bolaget. Hon fortsätter sitt arbete i Lindexkoncernen fram till början av hösten 2024. Rekryteringsprocessen för en ny ekonomichef har inletts.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078