23948sdkhjf

Finland tungt för Hemtex

Hemtexkedjans etablering i Finland har inte fallit det finländska folket på läppen. Försäljningen i jämförbara butiker minskade med två procent för Hemtex under de första sex månaderna.

Sett till det andra kvartalet minskade försäljningen i jämförbara butiker i Finland med 18 procent. För koncernen som helhet i alla butiker minskade försäljningen med fem procent. I Sverige minskade försäljningen med tre procent men i Norge och Danmark ökade försäljningen med sju respektive tre procent. – Konkurrensen i Finland har blivit hårdare och vi gör nu en rejäl översyn av den finska verksamheten i samband med att ny chef tillträder. Mer glädjande är utvecklingen i jämförbar butik i Danmark och Norge och kundernas positiva mottagande på de sex första Hemtex & More-butikerna som öppnats under hösten, säger Hemtex vd, Anders Jansson i en kommentar. Hemtex har inlett ett åtgärdsprogram för det resterande räkenskapsåret för att sänka kostnaderna och förbättra inköpsarbetet. Totalt sett steg ändå försäljningen med 18 procent till 761,0 (646,6) miljoner kronor under de första sex månaderna. Rörelseresultatet minskade med sju procent till 84,0 (90,4) miljoner kronor och rörelsemarginalen landade på 11,0 (14,0) procent. – Vi hade planerat för en högre försäljning och har därför byggt lager och haft kostnader som inte motsvarats av de sålda volymerna. Vi har även haft störningar i varuflödet, vilket gjort att våra nyheter inte alltid nått butikerna när de ska. För att stärka lönsamheten kommer vi att tillämpa en strikt inköpsstrategi och successivt anpassa våra kostnader för att bättre ta tillvara de skalfördelar som finns i våra stora volymer, vilket är en del i den åtgärdsplan som nu genomförs, säger Anders Jansson. Hittills har Hemtex öppnat tio butiker under räkenskapsåret. De resterande sex månaderna planerar Hemtex att etablera cirka 25-30 butiker. Två franchisebutiker har öppnat i Polen under delårsperioden och en i slutet av november.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078