23948sdkhjf

Detaljhandeln driver Sverige framåt

Det är detaljhandeln som just nu är motorn i det svenska näringslivet. Enligt december månads Konjunkturbarometer är läget i detaljhandeln betydligt starkare än normalt. Försäljningen ökar och drygt 80 procent av detaljhandelsföretagen är mycket nöjda med utvecklingen.

Konjunkturinstitutet, KI, noterar i barometern att detaljhandelns försäljning stadigt stigit under de senaste tre månaderna och att 60 procent av företagen rapporterar om den här tillväxten. Uppgången har skett inom samtliga delar av handeln, men framför allt har sällanköpshandeln varit framgångsrik. Den så kallade konfidensindikatorn har stigit med fyra enheter under december, vilket enligt KI visar att situationen för detaljhandeln upplevs som mycket god. Sedan bottennoteringen i slutet av 2008 har indikatorn stigit med närmare 60 enheter. Detaljhandeln redovisar dessutom, så när som på bilsektorn, en i stort sett oförändrad sysselsättning. Optimismen inför de kommande månaderna är också på topp och samtliga branscher räknar med fortsatt försäljningstillväxt. Samtidigt visar barometern att hushållens syn på ekonomin, både den egna och landets, blivit något mer pessimistisk än i november. Det betyder också att hushållen är mer negativa till att satsa på kapitalvaror just nu. I november tyckte 34 procent att det var rätt tid att köpa kapitalvaror. I december har den siffran sjunkit till 30 procent.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.081