23948sdkhjf

Framtidstron ökar

Konjunkturinstitutets senaste barometer visar att framtidstron ökar i de flesta branscher och bland hushållen. Barometerindikatorn ligger på en historiskt hög nivå, och den har ökat något sedan förra månaden i alla branscher utom detaljhandeln.
Barometerindikatorn ligger nu på sin högsta nivå sedan sommaren 2011

Konjunkturinstitutet skriver i ett pressmeddelande att barometerindikatorn steg 2,1 enheter i december, från 104,0 i november till 106,1. Indikatorn har därmed ökat med drygt 14 enheter de senaste sju månaderna. Alla indikatorer, utom för detaljhandel, noterade en ökning. Här låg indikatorn kvar på oförändrad nivå. Mest steg indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet, knappt 4 enheter. För första gången på närmare tre år ligger därmed alla konfidensindikatorerna samtidigt över sina historiska genomsnitt.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri steg 1,1 enheter i december och ligger klart över det historiska genomsnittet.
Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 3,8 enheter i december och ligger nu strax över det historiska genomsnittet.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln var oförändrad mellan november och december och ligger fortfarande nästan 4 enheter över det historiska genomsnittet. Bedömningen av varulagren är inte lika negativ som tidigare. Förväntningarna på försäljningen de närmaste månaderna är oförändrad, medan försäljningsutfallet inte var lika positivt jämfört med i november.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna steg 3,0 enheter i december efter att ha minskat de två föregående månaderna. Den ligger därmed 5,7 enheter över det historiska genomsnittet.
Hushållens optimism håller i sig

Hushållens konfidensindikator steg 0,6 enheter mellan november och december, från 104,8 till 105,4. Såväl hushållens uppfattning om den egna ekonomin i nuläget som inställningen till kapitalvaruköp i nuläget är mer positiv än i november. Dessutom har optimismen för svensk ekonomi på ett års sikt ökat.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.095