23948sdkhjf

Handlare fruktar uppsägningar

Svag tro på nyanställningar och lönsamhet drar ned handlarnas framtidstro i senaste Handelsbarometern. Och hotet om höjda arbetsgivaravgifter för unga hänger kvar över handeln. 
– Handelns framtidsutsikter försämras, en förväntad försäljningsökning väger inte upp det faktum att fallande vinster och regeringens planer på att höja arbetsgivaravgiften för unga sätter branschen i en mycket svår situation, säger Jonas Arnberg , chefsekonom på Svensk Handel.

Trots att handlarnas tro på ökad försäljning i den egna butiken är relativt stark sjunker Framtidsindikatorn i månadens Handelsbarometer. Svag tro på nyanställningar och lönsamhet drar ned.

Tror på egna butike n

Framtidsindikatorn, som väger samman handlarnas förväntningar på försäljningsutveckling, nyanställningar och lönsamhetsutveckling, backade till -13 i januari månads Handelsbarometer till -13 (-1 i december).

Hela 23 procent av de tillfrågade handlarna tror att antalet anställda i den egna butiken kommer att minska under de kommande tre månaderna. Fyra av tio tror på minskad vinstmarginal i detaljhandeln överlag, men många handlare har en större tilltro till den egna lönsamhetsutvecklingen.

Höjda arbetsgivaravgifter kan ge uppsägningar
Rapporten konstaterar att det politiska läget och osäkerheten kring när de höjda arbetsgivaravgifterna kan bli ett faktum, tycks skapa viss osäkerhet hos handlarna.

Två tredjedelar av dagligvaruhandlarna säger att de kommer att tvingas säga upp personal om regeringen gör verklighet av sitt förslag att höja arbetsgivaravgifterna för unga. Bland sällanköpsvaruhandlare är siffran 31 procent.

– Handlarnas besked till politikerna är tydligt. Höjs arbetsgivaravgifterna för unga kommer många jobb i handeln att gå förlorade, säger Jonas Arnberg.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062