23948sdkhjf

Uppåt för svensk franchise

I år beräknas de svenska franchiseföretagen omsätta 245 miljarder kronor. Deras framtidstro är fortsatt positiv, och till och med starkare än vid samma tidpunkt förra året.
Hui research och Svenska franchiseföreningen har kommit med Franchisebarometern.

Den visar att andelen företag som ser positivt på framtiden är 61 procentenheter större än andelen franchiseföretag som är pessimistiska. Förra året var motsvarande siffra 50 och i undersökningen tidigare i år var siffran 60.

– Åtta av tio franchiseföretag bedömer att deras omsättning kommer att öka de kommande sex månaderna jämfört med samma period förra året. Det är glädjande siffror och visar att franchise är en företagsform som skapar stabila, lönsamma och växande företag, säger Johan Martinsson , vd för intresseorganisationen Svensk franchise.

Stigande omsättning och fler jobbtillfällen

Enligt Hui research beräknas de svenska franchiseföretagen i år omsätta 245 miljarder kronor jämfört med 227 miljarder år 2014. År 2013 var omsättningen 215 miljarder kronor.

Även antalet anställda inom svenska franchiseföretag beräknas öka under innevarande år. Enligt prognoserna kommer 132 000 personer vara anställda jämfört med 125 000 personer år 2014.

– Såväl sysselsättning som omsättning har stigit för varje år under en lång tid och min bedömning är att de siffrorna fortsätter att öka de kommande åren. Ökningen beror främst på att franchising kombinerar tryggheten i ett beprövat affärskoncept med drivkraften hos den fria företagaren på ett sätt som gynnar både franchisegivare och franchisetagare och som skapar lönsamma företag, säger Johan Martinsson.

Viktig del i svensk ekonomi”

Franchisebarometern baseras på det sammanvägda resultatet av fyra enkätfrågor beträffande svenska franchisegivares syn på omsättnings- och sysselsättningsutvecklingen i det egna företaget och i branschen som helhet.

– Undersökningen visar att det råder ljusa tider för de svenska franchiseföretagen, precis som det gör för detaljhandeln som helhet. Det hänger sannolikt ihop med ett allmänt bättre konjunkturläge i svensk ekonomi med låga räntor och ett ökat utrymme för konsumtion. Men resultatet visar också att franchise är en företagsform som fortsätter att vara en stor och viktig del för den svenska ekonomin och sysselsättningen i landet.

Duktiga digitalt

I Franchisebarometern 2015 presenteras också i vilken utsträckning svenska franchiseföretag arbetar med digital marknadsföring och om de har en utarbetad strategi för det digitala arbetet.

Undersökningen visar att svenska franchiseföretag överlag anser sig använda digital marknadsföring i relativt hög utsträckning jämfört med andra i branschen och 78 procent av företagen har en uttalad strategi för sitt arbete med digital marknadsföring. Det innebär en ökning med 5 procent jämfört med i våras.

– Det är spännande att se det stora intresset och engagemanget för den här viktiga framtidsfrågan bland våra medlemsföretag. Svensk franchisesamarbetar med flera olika företag, bland annat Google och Blocket, för att öka kunskapen om de digitala verktygens möjligheter bland våra medlemmar. Att det arbetet har givit resultat är glädjande att konstatera. Lika glädjande är det att huvuddelen av de medlemsföretag som idag inte har en strategi för det digitala arbetet ska ta fram en under det kommande året. Det innebär att svenska franchiseföretag är snudd på hundraprocentiga i sitt digitala arbete, säger Johan Martinsson.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078