23948sdkhjf

Ökad försäljning men sviktande lönsamhet

Små handelsföretag uppvisar lägre lönsamhet trots rekordhöga intäkter. Detta enligt en analys gjord av LRF Konsult.
LRF Konsult analyserar löpande lönsamheten bland landets småföretagare (0-15 anställda) inom en rad olika branscher. Den senaste sammanställningen avser perioden rullande 12-månaders data per utgången av tredje kvartalet 2015.

Resultatet av analysen visar att den genomsnittliga lönsamheten inom handeln, mätt som resultat före avskrivningar, sjunkit från 4,7 procent helåret 2014 till 4,1 procent. Det är den lägsta lönsamhetsnivå för branschen som uppmätts sedan LRF Konsult 2009 började sammanställa lönsamhetsstatistik. Samtidigt ökade småföretagen inom handeln den genomsnittliga intäkten under samma period, från 6,9 till 7,3 miljoner kronor. Det är den högst uppmätta genomsnittliga intäkten under de sex år LRF Konsult har analyserat lönsamheten.

- Handeln är en bransch med låga bruttomarginaler och därmed en lägre lönsamhet än många andra branscher. Den här perioden har faktiskt bruttomarginalen för företagen inom handeln ökat, men trots detta sjunker lönsamheten och det beror på ökade personalkostnader, vilket i sin tur kan vara en följd av den höjda arbetsgivaravgiften för unga, säger Maria Hallén , segmentchef Företag på LRF Konsult.

Personalkostnaderna inom handeln har stigit med 1,4 procentenheter jämfört med helåret 2014, till 18,6 procent.

- Det är imponerande av småföretagen inom handeln att öka sina intäkter i hård konkurrens med större kedjors expansion och online-handel, säger Maria Hallen.

Sett till de totala kostnaderna för handeln ligger de på en hög nivå, 31,3 procent. Det är dock ej den högsta nivån som uppmätts. Samma period föregående år var kostnaderna 31,8 procent. De högre personalkostnaderna har nu kompenserats av en högre bruttomarginal.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094