23948sdkhjf

Fortsatta framgångar för Mio

Försäljningen i Mios butiker fortsätter att öka. Första halvåret i kedjans räkenskapsår redovisas en försäljningsökning på 24 procent i butiksledet.
Mio-koncernens nettoomsättning för sexmånadersperioden uppgick till 1 213 miljoner kronor (978), en ökning med 24 procent. Mio-koncernens omsättning består av försäljning i koncernens elva egna butiker, grossistförsäljning samt franchisekoncept till 55 handlarägda butiker.

Nettoförsäljningen i samtliga 66 butiker i perioden uppgick till 1 764 miljoner (1 468), en ökning med 20,2 procent totalt och för jämförbara butiker 18,4 procent.

– Vi har ökat försäljningen 46 månader i rad på totalen. För jämförbara enheter har vi ökat 45 av 46 månader. Samtidigt som möbelhandeln är en vinnarbransch inom sällanköpshandeln, så är Mio vinnaren i möbelhandeln. Vi har en högre ökningstakt än föregående år och den är dessutom dubbelt så hög som branschens försäljningsökning, säger Björn Lindblad , vd för Mio-koncernen.

Ingen ny butik har öppnats under räkenskapsårets första sex månader. En tidigare koncernägd butik har avyttrats och drivs nu som handlarägd Mio-butik. Tre kommande butiksöppningar under 2016 har kommunicerats; Falkenberg, Kungsbacka och Ängelholm. Etableringsplanen är offensiv och ytterligare butiker planeras.

– Allt pekar på en fortsatt hög tillväxttakt. Köpkraften i Sverige är hög och befolkningstillväxten är positiv för detaljhandeln. För att möta det investerar vi löpande i sortiment, kommunikation och personal samt i utveckling av butiker och e-handel för att ytterligare förbättra Mios erbjudande. Vi ökar vår marknadsandel och kommer under 2015 för sjunde året i rad prestera bättre än branschen. Samtidigt är potentialen fortsatt mycket stor, säger Björn Lindblad.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.052