23948sdkhjf

Handelsindex: Ökad volym i november

Försäljningsvolymen ökade med 3,6 procent i november jämfört med motsvarande månad 2015. Dagligvaruhandeln minskade med 0,2 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 6,4 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.
Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 4,8 procent mellan november 2015 och november 2016.

Dagligvaruhandeln ökade med 1,7 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 6,9 procent.

Detaljhandelns försäljning ökade med 0,9 procent mellan oktober 2016 och november 2016.

Under den senaste tremånadersperioden (september-november) ökade försäljningen med 0,9 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (juni-augusti). Båda dessa uppgifter är i fasta priser, kalenderkorrigerade och säsongrensade.

HUI Research, Andreas Svensson kommenterar:

–Den preliminära försäljningssiffran för detaljhandeln landade på cirka 64,5 miljarder kronor i november, vilket motsvarar en ökning om 4,8 procent i löpande priser jämfört med samma period föregående år.

Han säger vidare att november numera är julhandelns ”startskott” genom shoppinghögtiden Black Friday. Årets Black Friday inföll dessutom samma dag som många svenskar fick sin lön. Förutsättningarna var alltså goda men som grädde på moset drabbades även delar av landet av snökaos i början på november, vilket satte rejäl fart på försäljningen av vinterprodukter och att det som väntat var sällanköpsvaruhandeln som fick ta störst del av hushållens konsumtion under månaden.Lyft för sport och mode

Dagligvaruhandelns försäljning ökade med 1,7 procent samtidigt som sällanköpsvaruhandeln ökade med 6,9 procent.

Nästan alla delbranscher i sällanköpsvaruhandeln växte och försäljningstrenderna som uppvisats efter sommaren förstärktes i november.

– Bygghandeln var den enda delbranschen som uppvisade sjunkande försäljning. Branschens svaga utveckling måste dock ses mot bakgrund av att marknadsförutsättningarna är betydligt sämre i år.

Modehandeln och sporthandeln fick däremot ett rejält försäljningslyft då snökaoset i kombination med Black Friday stärkte köpintresset för vinterprodukter.

Urholkas lönsamheten?

– Månadens tillväxtraket var heminredningshandeln som ökade sin försäljning med 19 procent.

Månadens besvikelse var elektronikhandeln vars försäljning ökade med 1 procent. Elektronikhandeln har ett tufft försäljningsår bakom sig och i november var jämförelsetalen mycket starka, men det preliminära utfallet är förvånande svagt mot bakgrund av kedjornas omfattande marknadsföringsinsatser och bör tolkas med försiktighet. Det råder inga tvivel om att Black Friday bidrar till en ökad försäljning i några av handelns delbranscher, men frågan är om shoppinghögtiden urholkar företagens lönsamhet?

I skohandeln sjönk priserna med 0,3 procent i november, vilket bör ses mot en genomsnittlig prisökningstakt om 2,6 procent tidigare under året. Sett till hela sällanköpsvaruhandeln sjönk priserna med 1,2 procent i november.

Andreas Svensson menar att det är dystra siffror då vi närmar oss slutet av året och röda siffror ska bytas mot svarta.

HUIs prognos över detaljhandelns försäljning i december ligger på 77,7 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning om 3,5 procent jämfört med föregående år.

Han förklarar att den största farhågan mot prognosen är hur mycket av julhandelsförsäljningen som kampanjades bort under Black Friday.

–För vissa delbranscher kan det bli tufft i december men sett till helheten förväntar vi oss rekord i år igen, säger han.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063