23948sdkhjf

Stort tapp för MQ – tar in mer kapital

Försäljningen rasar i koncernen. Modekoncernen tappar även digitalt.

Det brutna räkenskapsårets andra kvartal, december till februari, blev svagt för MQ-koncernen med minskad försäljning i fysiska butiker och digitalt. 

"Försäljningsminskningen ligger främst inom vårt egna damsortiment för MQ och minskningen på Joy kommer främst från lägre reavolym, medan andelen fullprisförsäljning ökat", skriver Ingvar Larsson,vd, i rapporten.

Koncernens nettoomsättningen uppgick till 382 miljoner kronor (424) under kvartalet, december till februari, vilket var en minskning med -9,8 procent.

Koncernens försäljning i jämförbara butiker minskade under andra kvartalet med -5,9 procent.

Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till -287 miljoner kronor (-528), inklusive engångspost avseende nedskrivning av immateriella tillgångar om -192 miljoner kronor (-500). Vilket motsvarar en rörelsemarginal på -75,2 procent (-124,7).

E-handels totala andel av omsättning för koncernen är 4,8 procent för perioden och tillväxten för e-handeln landade på -9 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

För MQ-kedjan, som är under transformation till Marqet, uppgick nettoomsättningen  till 342 miljoner kronor (371) under kvartalet, en minskning med -7,8 procent. Modekedjans försäljning i jämförbara butiker minskade under andra kvartalet med –5,4 procent. 

I mars sjösattes en ny digiatl plattform för modekedjan och nu bygger kedjan även om fler butiker till Marqet. Hittills har tre butiker fått nytt utseende.

För Joy, vars dotterbolag Joy shop nu försätts i konkurs, uppgick nettoomsättningen till 40 miljoner kronor (53) under kvartalet, en minskning med -24,5 procent. Joys försäljning i jämförbara butiker minskade under andra kvartalet med -9,8 procent.

Modekoncernens styrelse  har beslutat om en garanterad företrädesemission som ska tillföra bolaget 250 miljoner kronor, under förutsättning att den godkänns av extra bolagsstämman som ska hållas den 20 april.

"Likviden kommer användas för att reducera bolagets befintliga krediter, ge tillgång till fortsatt lånefinansiering men även skapa finansiellt utrymme för att realisera våra tillväxtfrämjande initiativ för ökad lönsamhet och konkurrenskraft", heter det i rapporten.

Emissionen har stöd av flera av  de största ägarna däribland Öresund, Swedbank Robur, medlemmar av familjen Qviberg, samt vissa av bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare, bland andra styrelseordförande Claes-Göran Sylvén och vd Ingvar Larsson, vilka tillsammans representerar cirka 43,4 procent av det totala antalet aktier och röster som har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i Emissionen, motsvarande totalt cirka 108,5 miljoner kronor.

Därutöver har medlemmar av familjen Qviberg, Bolagets styrelseordförande Claes-Göran Sylvén, vd Ingvar Larsson och ett antal ytterligare garanter lämnat garantiåtaganden till bolaget avseende den del av emissionen som inte täcks av teckningsåtaganden.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078