23948sdkhjf

Teknikmagasinets ägare i rekonstruktion

Bolaget Ambia Trading Group har ansökt om rekonstruktion.

Ambia Trading Group, som förvärvade inkråmet i konkursade Teknikmagasinet i februari i år, ansökte den 18 september om rekonstruktion vid Kalmar tingsrätt. Detta för att enligt ansökan undvika konkurs.

I koncernen ingår förutom Teknikmagasinet även Apple-återförsäljaren Appricot Life med butiker i Stockholm,Uppsala och Örebro samt Isolda, Introcom och Selector Logistic.

Bolaget, som i rekonstruktionsansökan beskrivs som i det närmaste ett renodlat holding- och förvaltningsbolag, grundades 2010. Det är ett koncernmoderbolag och driver genom sina dotterbolag verksamhet inom distribution och partihandel. Bolaget var fram till i juni i år listat på Spotlight Stock Market.

I rekonstruktionsansökan framgår att betalningssvårigheterna har sin bakgrund i förvärvet av Digital Inn Holding 2019 och den påföljande konkursen. Därtill har förvärvet av inkråmet i Teknikmagasinet förvärrat situationen ytterligare enligt handlingarna. 

I rekonstruktionsansökan skriver bolaget att "krediter togs upp för genomförandet av förvärvet, vilka avsågs lösas under maj 2020 med kapital från en nyemission. Nyemissionen bedömdes tillföra bolaget uppskattningsvis 150 miljoner kronor och var delvis garanterad av bolagets huvudägare  samt vissa borgenärer som avsåg att konvertera delar av sina fordringar". 

På grund av coronapandemin tvingades dock bolaget att avvakta med nyemissionen. I ansökan framgår att covid-19-situationen påverkat koncernens dotterbolag negativt under de första månaderna av coronapandemin med sämre kassaflöde än förväntat. 

Bolaget har inte heller haft möjlighet att ta del av statliga stödåtgärder då dotterbolagen klassificerades som nystartade, då de tillkommit genom förvärv av inkråm.

I ansökan skriver bolaget att en framgångsrikt genomförd företagsrekonstruktion förväntas leda till att bolagets skulder reduceras samtidigt som utsikterna att finansiera dotterbolagens rörelser förbättras, heter det.

Skulderna till leverantörerna uppgår till 3,3 miljoner kronor. Därtill finns ej fastställda förbindelser genom moderbolagsbogen i bolaget till ett sammanlagt belopp om 53,3 miljoner kronor.

Bolaget har två anställda, bedöms ha låga fasta kostnader men den överskuggande kostnadsposten är ränta på lån som bolaget tagit för att genomföra förvärv.

I rekonstruktionsansökan skriver bolaget att analys nu ska genomföras och klarlägga vilka delar av verksamheten inom koncernen "som har ekonomiska förutsättningar att drivas vidare" och att genomgång av bolagets och koncernens nuvarande organisation ska ske.

Samtidigt ska utgifter och kostnader i koncernen minimeras för säkerställandet av finansiering fram till dess efterfrågan på marknaden ökar, heter det i rekonstruktionsansökan.

Hur påverkas Teknikmagasinet av Ambia Tradings rekonstruktion?

– Dotterbolagen påverkas inte alls av rekonstruktionen av holdingbolaget. För Teknikmagasinet är det business as usual. Jag har ingen kommentar kring hur försäljning och så går för Teknikmagasinet, säger rekonstruktör Hans Liljeblad, Hellström Advokatbyrå, till Dagens Handel.

Kommentera en artikel (2)
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.127