23948sdkhjf

Odd Molly i ny jätteaffär

Fortsätter förvärva logistikfastigheter och gör tre emissioner.

Odd Molly, som numera till övervägande del är ett fastighetsbolag, förvärvar en fastighetsportfölj med ett fastighetsvärde om 354 miljoner kronor. Bolaget aviserar samtidigt tre emissioner om totalt 245 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den förvärvade portföljen omfattar fyra logistikfastigheter i Borås, en logistikfastighet i Malmö samt två större förvaltningsfastigheter med ett sammanhörande mark- och utvecklingsområde för logistikbyggnader längs E4 i Vaggeryd.

"Efter genomförda transaktioner kommer värdet av bolagets totalafastighetsbestånd uppgå till cirka 900 miljoner kronor med drygt 119.000 kvadratmeter uthyrningsbar area. Beräknat driftnetto kommer att öka till ca 53 miljoner kronor inklusive tidigare annonserade förvärv samt tillbyggnad på bolagets logistikfastighet i Kristianstad", säger bolagets vd Patrik Tillman.

Tillträde är beräknat till december 2020 och i samband med tillträdena avser Odd Molly genomföra riktade emissioner till säljarna om cirka 6,7 miljoner nya stamaktier till en kurs om 14 kronor per aktie, en emission på motsvarande cirka 93 miljoner kronor.

Vidare har styrelsen beslutat genomföra en riktad kontant nyemission om totalt 3 miljoner nya stamaktier av serie A till teckningskurs 14 kronor per aktie till en grupp internationella investerare under ledning av försäkringsbolaget Phoenix Insurance Group, en emission om totalt 42 miljoner kronor.

Därutöver har Odd Molly beslutat genomföra en företrädesemission till existerande aktieägare om nästan 9,2 miljoner nya stamaktier av serie A till kurs 12 kronor per aktie, en emission om cirka 110 miljoner kronor.

Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från bolagets befintliga aktieägare.

Emissionerna omfattar totalt 245 miljoner kronor och cirka 18,9 miljoner nya aktier av serie A.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078