23948sdkhjf

Arbetsmiljöverket: Stora brister inom e-handel

8 av 10 arbetsgivare har brister i sitt arbetsmiljöarbete, visar Arbetsmiljöverkets inspektion av utlämningsställen och paketterminaler inom e-handelskedjan. Arbetsbelastningen för e-handelns medarbetare är mycket hög och arbetsgivarna måste ta den på stort allvar.

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet måste stärkas, ingen ska behöva bli sjuk eller skadas av jobbet. Det här är allvarligt och nu måste en förbättring ske, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har inspekterat paketterminaler, underleverantörer som transporterar varorna och utlämningsställen kopplade till e-handelsföretag, sammanlagt 681 arbetsplatser runtom i Sverige.

– Vi har valt att titta på hela kedjan eftersom de olika aktörerna påverkar varandras arbetsmiljö, säger Eric Storbjörk, projektledare för inspektionen.
Exempel på det är valet av förpackningar, viktgränser för paket och leveranstider.

39 procent av bristerna som hittades i inspektionsinsatsen är relaterade till det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Myndigheten ser bland annat brister hos små utlämningsställen, som saknar rutiner för att upprätthålla god arbetsmiljö. Vi har också påtalat brister på de stora paketterminalerna där rutinerna kring undersökning och riskbedömning ofta inte fungerar, säger Eric Storbjörk.

Arbetsmiljöverket konstaterar att en hög andel av pakethanteringen sker manuellt, med få lyfthjälpmedel på plats. 29 procent av bristerna handlar om medarbetarnas belastningsergonomi.

– Många medarbetare har inte rätt förutsättningar att jobba på ett sätt som är skonsamt för kroppen. I förlängningen leder det till att det förebyggande arbetet inte blir framgångsrikt, då de exempelvis inte har fått kunskaper om risker och om hälsosam arbetsteknik, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

– Vi ser att arbetsgivare många gånger inte tar hänsyn till hur ofta, hur länge och hur tung hanteringen av varorna är. Paketens greppbarhet, i vilken ställning man kan lyfta och hur många paket det rör sig om under ett arbetspass har stor betydelse. Till exempel kan det vara mer belastande att hantera många lätta paket under lång tid än några få tunga paket.

En allvarlig risk som syns i lagermiljöer och på terminaler är användningen av truckar. Truckförare är den mest olycksdrabbade yrkeskategorin bland män i Sverige, och olyckor relaterade just till truckar har ökat de senaste åren.

– Det finns ett tydligt regelverk kring truckanvändning. Trots det ser vi brister kring rutiner och kunskaper. Om alla följde föreskrifterna skulle olyckorna med största sannolikhet minska, säger Eric Storbjörk.

Tips till arbetsgivare:

 • Riskbedöm arbetsmiljön regelbundet. Vilka risker finns på din arbetsplats? Är de allvarliga, vilka följder kan de få? 
   
 • Samverka med skyddsombud och personal. Det är viktigt att samverkan mellan skyddsombud och arbetsgivare fungerar bra. Därför är det framgångsrikt när det finns tydliga rutiner kring samverkan och hur det förebyggande arbetet ska gå till i praktiken.
 • Vidta åtgärder för att minimera riskerna. När du har riskbedömt så vidtar du åtgärder för att minimera risken för att din personal blir skadad, sjuk eller dör av jobbet.
 • Följ upp åtgärderna. Åtgärderna måste följas upp så att de får avsedd effekt.
   
 • Rätt kunskaper ger ett mer kvalitativt arbetsmiljöarbete. Se till att medarbetare, skyddsombud, chefer och de med arbetsmiljöuppgifter har relevanta kunskaper om metoder för det systematiska arbetsmiljöarbetet och vanliga risker. En bra introduktion av nyanställda som inkluderar kunskaper om arbetsmiljö ger långsiktiga effekter för det förebyggande arbetet.
   
 • Använd det stöd som finns för arbetsmiljöarbete.  prevent.se och suntarbetsliv.se finns checklistor. Företagshälsovården har en gedigen erfarenhet och branschorganisationer kan också ge råd och stöd.  På av.se finns ytterligare underlag.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.095