23948sdkhjf

Svensk Handel: ”Täpp igen kryphålen för plattformarna”

I ett debattinlägg betonar Karin Johansson, vd för Svensk Handel, att EU:s lagförslag är otillräckligt för att jämna ut konkurrensen.

Att globala e-handelsjättar som Amazon och Wish undslipper det ansvar för produktsäkerhet och kemikalieregler som svenska handelsföretag måste efterleva är djupt orättvist. EU:s drygt två decennier gamla e-handelsdirektiv är föråldrat och plattformarnas kryphål måste täppas igen. Dagens system snedvrider konkurrensen till nackdel för svenska handelsföretag.

I slutet av förra året presenterade EU-kommissionen lagförslaget Digital Services Act. Ett omfattande paket som bland annat ska skydda internetanvändare, öka transparensen och uppdatera vilken ansvarsskyldighet som onlineplattformar har när det kommer till att förhindra illegal aktivitet, som exempelvis att sälja farliga varor via sin e-handelsplattform.

Många förslag i lagpaketet, likt det om att e-handelsplattformar måste ha bättre koll på de som säljer via deras tjänst och att de ska kunna verifiera vilket företag som använder plattformen, ställer sig Svensk Handel positiva till. Men som helhet är lagförslaget otillräckligt.

I dag har importörer och distributörer ansvar för att produkterna de säljer är säkra. Detta ansvar slipper e-handelsplattformar, vilket ökar risken för att farliga produkter säljs, något som äventyrar säkerheten för konsumenten. Idag bär kunden, många gånger helt ovetandes, ansvar för produktsäkerheten när de handlar från e-handelsplattformar. Här måste det till en förändring.

Svensk Handel anser därför att även globala e-handelsplattformar ska omfattas av ett aktivt ansvar i det nya lagförslaget. Konkret innebär det att de måste ha koll på processen, från det att varan exempelvis säljs från en tillverkare i Kina, importeras via plattformen och slutligen hamnar hos en konsument i Europa.

Det borde vara en självklarhet att mäktiga e-handelsplattformar ska ta samma produktansvar som alla andra importörer. Det är en fråga om lika spelregler för företagen, men handlar också om att det är orimligt att vältra över ansvaret på kunden.

I och med att Digital Services Act i skrivande stund förhandlas finns det goda möjligheter att täppa igen kryphålen. Svensk Handel kommer, både nationellt och i Bryssel, att ställa tydliga krav på vad vi förväntar oss av plattformsaktörerna. Det är hög tid att konkurrens sker på lika villkor – det är hög tid för ett utökat plattformsansvar.

Artikeln är en del av vårt tema om Debatt.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079