23948sdkhjf

DO avslutar tillsynsärendet av H&M

Friar H&M från anklagelserna om rasism i butik.

Diskrimineringsombudmannen, DO, avslutar ärendet om tillsyn av H&M och uppger att DO inte funnit några bevis för att modekedjan skulle gjort sig skyldig till särbehandling av kunder med etnisk tillhörighet, vid önskemål om byte av vara utan kvitto och vid bemötande av kunder utanför kassaområdet.

Något som gjorts gällande i olika medier och efter ett inslag och en granskning i Aftonbladet i början av december i fjol.

”DO bedömer att utredningen inte ger stöd för att H & M Hennes & Mauritz Sverige AB överträtt förbudet mot diskriminering som gäller vid tillhandahållande av varor, 2 kap. 12 § 1 diskrimineringslagen (2008:567), DL”, skriver DO i utlåtande.

DO ska ha vägt in både medieuppgifter och H&M:s egna syn på saken. H&M har till yttrandet bifogat ett antal policyer och riktlinjer, bland annat policyer mot diskriminering och kränkningar, interna riktlinjer för byten och returer och en säkerhetshandbok. H&M ska även ha genomfört en internutredning.

Mot bakgrund av uppgifterna inledde DO en tillsyn och begärde in ett yttrande från H&M.

”För att ett beteende i en situation ska utgöra direkt diskriminering krävs att en person missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation och att missgynnandet har samband med en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna, exempelvis etnisk tillhörighet. Medieuppgifterna gällande returer i form av byte utan kvitto i butik består av situationstester. H&M har i sin internutredning försökt utreda de aktuella situationstesterna och uppger att de bytessituationer som framkommer i medieuppgifterna inte är likartade. DO anser att det av medieuppgifterna inte tydligt framgår att situationstesterna gällande byte utan kvitto utgör jämförbara situationer. Det framgår till exempel inte om situationstesterna skett i samma butik, hos samma medarbetare, vid samma tidpunkt eller med samma varor. DO har på grund av uppgifternas anonyma karaktär inte kunnat utreda dessa förhållanden närmare”, skriver DO i utlåtandet.

H&M tillbakavisar även medieuppgifterna att personal ska ha uppmanats att följa efter, alternativt ha följt efter, kunder i butik och konfronterat dem och då DO konstaterar att ord står mot ord och utredningen och omständigheterna försvårats eftersom medieuppgifterna är anonyma.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.046