23948sdkhjf

Positiv inledning på året för Lexington Company

Stark start på året för mode- och inredningsföretaget som visar ökad försäljning och stärkt resultat.

Lexington Companys försäljning ökade med 24 procent under årets första kvartal, januari till mars.

Försäljningsökningen härrör enligt bolaget främst till en ökning i e-handeln, som stod för 41 procent av försäljningen under kvartalet, och en positiv utveckling för affärsområdet Home där försäljningen ökade med 43 procent.

Affärsområdet Fashion uppvisade en ökning om 2 procent under kvartalet. ”Även här är det onlinekanalerna som drar, men vi tappar en del i våra egna butiker och i traditionella klädbutiker”, skriver bolaget i rapporten.

Totala rörelseintäkter uppgick till 70,1 miljoner kronor (56,7) under första kvartalet. Ebitda-resultatet uppgick till 1,8 miljoner kronor (-9,8) med en ebitda-marginal på 2,5 procent (-17,2). ”Bruttomarginalen stärks i kvartalet som en följd av den ökade försäljningen genom egna kanaler i kombination med mer gynnsamma valutor och en ny kollektionsstrategi”, uppger bolaget.

Kvartalets resultat förbättrades med drygt 12 miljoner kronor jämfört med motsvarande kvartal i fjol och uppgick till 0,8 miljoner kronor (-11,3) motsvarande ett resultat per aktie om 0:13 kronor (-1:88).

”Främsta förklaringen till den starka utvecklingen i kvartalet är en kombination av nya attraktiva kollektioner inom både Home och Fashion, ett ökat fokus på varumärket online och i sociala media, en generellt högre aktivitetsnivå, nya kreativa digitala lösningar och en ökad frekvens i kommunikationen med slutkunden. Givetvis har den positiva marknadstrenden för onlinehandeln generellt också bidragit, liksom ett fortsatt fokus på vår omnikanalstrategi”, skriver Kristina Lindhe, vd, i kvartalsrapporten.

Lexington Company har på grund av coronapandemin tvingats ha butiker stängda under större delen av kvartalet i flera länder. Bland annat har hälften av butikerna i Norge varit stängda under drygt två månader vilket påverkat försäljningen negativt. Även de egna svenska butikerna har påverkats av olika restriktioner och rekommendationer men där har försäljningen ökat med 3 procent under kvartalet.

Jämförbar försäljning i de egna fysiska butikerna visar en minskad försäljning med 8 procent.

I rapporten uppger bolaget att arbetet med att sänka kostnaderna fortsätter och kostnaderna har minskat med 2 procent jämfört med föregående år.

Två butiker har stängts permanent, personal har minskat i antal eller permitterats i de svenska och norska butikerna, och hyreskostnaderna har sjunkit. Inga statliga hyressubventioner finns med i kvartalet, meddelar bolaget i kvartalsrapporten.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.063