23948sdkhjf

Brister i arbetsmiljön för 84 procent av kassapersonalen

Arbetsmiljöverket har granskat arbetsmiljön för unga inom två ingångsyrken.

Under 2020 inspekterade Arbetsmiljöverket 279 arbetsplatser med kassaarbete, i första hand på stormarknader och i större varuhus. På 235 av dessa, eller 84 procent, hittades brister i arbetsmiljön.

– Många riskerar att få belastningsbesvär redan i ung ålder. Grunden för ett hållbart arbetsliv formas i början av arbetslivet och det är viktigt att nya arbetstagare får en säker start i arbetslivet genom en bra introduktion på arbetsplatsen, säger Heli Aarnipuro, projektledare för inspektionsinsatsen 2020 som nu sammanställts i projektrapporten Ett hållbart arbetsliv 2018–2021

Kassör och målare är två typiska ingångsyrken, och i rapporten ingår även 180 inspektioner på måleriföretag. Totalt fanns Arbetsmiljöverket brister på 85 procent av arbetsplatserna. Nästan hälften var kopplade till ergonomin.

Eftersom unga människor ofta upplever att de är friska och krya tänker de mindre på att ta paus eller att växla arbetsställning, vilket kan leda till belastningsbesvär även i ung ålder. När det gäller kassapersonalen kan rätt utrustning finnas tillgänglig, i form av stolar och kassaapparater som kan ställas in efter varje individ. Men det gäller att veta att det ska göras och hur det görs, och det måste finnas tid för detta, betonas i rapporten. 

Kassaarbete

  • Inspektioner: 279
  • Arbetsmiljöbrister: 235 (84 %)
  • Ergonomiska brister: 108 (39 %)

Källa: Arbetsmiljöverket

– Huvudfokus vid inspektionerna har varit att kontrollera om företagen arbetade systematiskt med riskerna för belastningsbesvär. Det visade att även ett företag med väl fungerande rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet kan missa att undersöka och bedöma vissa arbetsuppgifter, säger Heli Aarnipuro.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094