23948sdkhjf

Minskad försäljning för Byggmax

Byggvarukedjan Byggmax redovisade som väntat ett tredje kvartal där såväl försäljning som resultat minskade jämfört med motsvarande period i fjol. Samtliga större resultatmått, så som omsättning, bruttomarginal och ebita-resultat, överträffade samtidigt analytikernas förhandstips.

Några punkter ur Mattias Ankarbergs vd-ord:

* Även om vi såklart påverkas negativt av en tuff konsumentmarknad, gör en allt högre prismedvetenhet att vi nu ser stor effekt av de senaste årens satsningar på ett bredare och bättre lågpriserbjudande. I det tredje kvartalet fortsatte försäljning och lönsamhet vara på en klart högre nivå än före pandemiåren. Vi slog återigen försäljningsrekord i flera prioriterade produktkategorier, och vi fortsatte ta marknadsandelar.

* Givet konsumenters fokus på el och energi lyfte vi i kvartalet särskilt fram möjligheter till energibesparing, och har med god marginal slagit försäljningsrekord för kaminer, luftvärmepumpar, fönster, tätningslister, isolering med mera.

* Varuförsörjningen var totalt sett god och varulagret minskade som planerat med drygt 200 miljoner kronor under kvartalet.

* Bruttomarginalen var den näst starkaste någonsin för ett tredje kvartal, fortsatt positivt påverkat av en förbättrad produktmix. Förra årets bruttomarginal var dock ännu lite högre, då påverkat av att konsumentpriser ökade tidigare än råvarupriser.

* Konsumenters förtroendeindex har i det tredje kvartalet fallit till rekordlåga nivåer i samtliga nordiska länder. Särskilt drivet av mycket låga nivåer vad gäller större inköp. Detta återspeglades även i en tuff konsumentmarknad för byggprodukter i det tredje kvartalet, sannolikt driven både av minskat verkligt konsumtionsutrymme och ett mer avvaktande beteende, det vill säga en förskjutning på framtiden vad gäller större projekt.

Byggvarukedjan redovisar ett ebita-resultat på 288 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022.

Analytikerna hade i snitt väntat sig 263 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av tre estimat.

Ebita-marginalen uppgick till 12,7 procent, mot väntade 11,6 procent. Bruttomarginalen blev 34,4 procent (väntat 34,0 procent).

Rörelseresultatet, ebit, uppgick till 274 miljoner kronor. Här hade analytikerna väntat sig 248 miljoner kronor.

Nettoomsättningen blev till 2.273 miljoner kronor, mot väntade 2.265 miljoner. Koncernens jämförbara försäljning i kvartalet minskade med 11,4 procent.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.08