23948sdkhjf

Trögt kvartal för Rizzo: ”Ytterligare ett bakslag”

Modeföretaget Rizzos nettoomsättning uppgick till 91,7 miljoner kronor (98,6) under fjärde kvartalet, juni-augusti, i det brutna räkenskapsåret 2021/2022.

Koncernens försäljning i jämförbara butiker var något under föregående års nivå, skriver bolaget i sin delårsrapport.

Bruttovinstmarginalen steg till 72,8 procent (48,7).

Resultat före av- och nedskrivningar uppgick till 0,5 miljoner kronor (-17,7) medan periodens resultat blev -63,0 miljoner kronor (-37,0).

Antalet butiker uppgick till 83 jämfört med 94 butiker föregående år. Minskningen avser i huvudsak avyttrad verksamhet.

Rizzo beskriver det gångna kvartalet, det fjärde som avser juni till och med augusti, som ytterligare ett bakslag.

”Vårt bolag har på grund av fortsatt stor varubrist och för svag likviditet – inte kunnat ta hem den ökade efterfrågan under sommaren. Generellt har vi sålt allt vi har kunnat köpa hem men det har inte motsvarat den höga efterfrågan”, skriver vd Lars Fins i delårsrapporten.

Rizzo hade hoppats på att avyttringen av bolagets skoverksamhet i maj skulle ge det tillräckligt med likviditet för att kunna ta vara på sommarens ökade efterfrågan. Den kontanta köpeskillingen på 25 miljoner kronor gick istället till amortering av checkkredit.

”Även om amorteringen är av godo så kvarstod vår utmaning att kunna bygga upp vårt varulager då perioden maj-augusti är vår allra största på årsbasis. Med ett för lågt lager så drabbas försäljningen negativt och trots att vi reducerar kostnader så blir resultatet väldigt svagt. Vi har tyvärr haft samma problematik under hela 2022 och trots den lyckade rekonstruktionen har vi aldrig fått chansen att kunna fylla upp våra varulager”, skriver Lars Fins.

Rizzo meddelade i slutet av september att det egna kapitalet bedömdes understiga hälften av bolagets aktiekapital och att styrelsen därmed fattat beslut om att upprätta kontrollbalansräkning.

Styrelsen i Rizzo kallar till en första kontrollstämma då kontrollbalansräkningen visar att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Kontrollbalansräkning uppvisade att bolagets eget kapital uppgår till -87.666.466 kronor vilket innebär att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet om 8.346.923 kronor.

Styrelsen har med anledning av det beslutat att snarast kalla till en extra bolagsstämma för att pröva om bolaget ska gå i likvidation.

”Nu kommer våra ägare att få ta ställning till bolagets fortsatta resa då det gäller ytterligare finansiering som är ett måste för överlevnad under de närmaste månaderna”, skriver Lars Fins.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11