23948sdkhjf

H&M planerar minska med 100 butiker netto

H&M-gruppen redovisar ett rörelseresultat på 821 (6 259)miljoner kronor  för det fjärde kvartalet, september-november, i det brutna räkenskapsåret 2021/2022.  

Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 62 433 (56 813) miljoner kronor under kvartalet.

Analytiker hade i genomsnitt väntat sig ett rörelseresultat på 3 591 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av 20 estimat. Bruttomarginalen blev 49,7 procent, jämfört med förväntade 51,9 procent. I rörelseresultatet ingår en av H&M tidigare aviserad omstruktureringskostnad för åtgärdsprogrammet om 836 miljoner kronor. I analytikernas snittestimat ingår engångskostnader på 813 miljoner kronor, enligt Infront.

Förutom omstruktureringskostnaden påverkades H&M:s resultat under fjärde kvartalet av negativa effekter från ökade råvaru- och fraktkostnader, en starkare US-dollar samt höjda energipriser med cirka  3,6 miljarder kronor. Vidare uppgår uteblivet rörelseresultat från Ryssland till 585 miljoner kronor.

Utdelningen föreslås bli 6:50 kronor per aktie (6:50), att jämföra med förväntade 6:11 kronor. 

Styrelsen kommer dessutom att be årsstämman 2023 om ett bemyndigande att kunna ha möjlighet att fram till årsstämman 2024 återköpa egna B-aktier om max 3 miljarder kronor. ”Styrelsen kommer avvakta och följa bolagets utveckling under året och bemyndigandet kommer endast att användas om vissa förutsättningar uppfylls”, heter det.

H&M-gruppen siktar på att minska antalet butiker med cirka 100 netto under räkenskapsåret 2022/2023 som sträcker sig till och med november. Det framgår av bokslutsrapporten.

Under det föregående räkenskapsåret 2021/2022 minskade antalet butiker i H&M-gruppen netto med 336, varav 175 av de stängda butikerna var i Ryssland och Belarus.

Under 2022/2023 planeras antalet stängningar uppgå till cirka 200 butiker och antalet nyöppningar väntas bli cirka 100 stycken.

 H&M upprepar att det öppnar sin första butik i Albanien och anger nu att planerad start är under första halvåret av 2023. “Ny onlinemarknad för H&M blir Ecuador under början av 2023. COS lanseras i Mexiko och Arket planerar att öppna i Estland under 2023. & Other Stories öppnar på The Iconic i Australien under 2023”, heter det i rapporten.


H&M står fast vid sitt mål om att uppnå en tvåsiffrig rörelsemarginal för helåret 2024. Det skriver H&M:s vd Helena Helmersson i bokslutsrapporten. 

Hon uppger att H&M-gruppen står stark, trots det tuffa läget i omvärlden, med en robust finansiell ställning, stabilt kassaflöde och ett väl sammansatt varulager. 

”Försäljningen på det nya finansiella året har börjat bra. De externa faktorerna är fortsatt utmanande men utvecklingen går åt rätt håll. I kombination med våra investeringar och effektiviseringar finns det goda förutsättningar för att 2023 blir ett år med ökad försäljning, förbättrad lönsamhet och lägre varulager”, skriver Helena Helmersson. 

H&M-gruppen upprepar också sitt mål om att senast 2030 fördubbla omsättningen, jämfört med basåret 2021. Målet om en försäljningstillväxt på 10-15 procent per år med fortsatt hög lönsamhet kvarstår som ett långsiktigt mål, uppger H&M

Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.095