23948sdkhjf

Elons vd: Hög kampanjaktivitet förväntas

En minskande marknad innebär överkapacitet i lager och produktion vilket förväntas leda till hög kampanjaktivitet under kommande månader för Elon.

Elon, som tidigare hette Electra och som driver butikskedjor för hemelektronik och telekomprodukter, redovisar ett rörelseresultat på 34,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (18,4).

Rörelsemarginalen var 2,3 procent (1,7).

Nettoomsättningen uppgick till 1.492 miljoner kronor (1.056).Försäljningstillväxten var 41 procent och organiska tillväxten uppgick till -5 procent.

En utdelning om 2:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2022. Motsvarande utdelning från moderbolaget Elon AB var föregående år 3:00 kronor.

Förväntningarna på första halvåret 2023 är fortsatt avvaktande från kunder och konsumenter vilket innebär minskande marknadsvolymer, skriver Stefan Lebrot i bolagets bokslutsrapport.

"En minskande marknad innebär överkapacitet i lager och produktion vilket förväntas leda till hög kampanjaktivitet under kommande månader", skriver vd:n.

Inom Elons affärssegment förväntar sig bolaget en fortsatt god utveckling för Elon Business till följd av starka kundrelationer och långsiktiga kundavtal.

"Utvecklingen dämpas dock tillfälligt till följd av färre ROT-projekt som konsekvens av högre marknadsräntor och svagare konjunktur. Inom B2C följer den organiska tillväxten tydligt konjunktursvängningarna och vi förväntar oss en avvaktande konsumentmarknad under det första halvåret", kommenterar Stefan Lebrot.

För Logistics & Services skapar en marknad i förändring fler affärsmöjligheter och fler kunder i behov av att effektivisera sina försäljningsprocesser och logistik, enligt vd:n. Under 2023 förväntar sig Elon därför fler kunder och flöden att hantera.

"Tack vare bredden på vår verksamhet har vi skapat bättre förutsättningar att jämna ut konjunktursvängningar och säsongsvariationer vilket bidrar till en mer stabil utveckling av vår lönsamhet", heter det i rapporten.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078