23948sdkhjf

Bruttomarginalen sjunker för fortsatt pressat Clas Ohlson

Clas Ohlsons bruttomarginal sjönk inte lika mycket i det tredje kvartalet som i kvartalet dessförinnan, men bolaget planerar för en fortsatt press kommande kvartal, säger vd Kristofer Tonström.

I det tredje kvartalet sjönk Clas Ohlsons bruttomarginal 3,3 procentenheter. I det andra kvartalet var marginaltappet hela 5,4 procentenheter.

– Den största skillnaden är att nedgången nu är nästan bara driven av makroekonomiska faktorer (varuförsörjningskostnader och valutaeffekter) medan vi haft förmåga att inte behöva ha lika många kampanjer som tidigare, kommenterar vd:n för Nyhetsbyrån Direkt.

De faktorer som tyngde bruttomarginalen i det tredje kvartalet, hur ska man se på dessa framöver?

– Tittar man några kvartal fram så ser vi att transportkostnaderna gått ner och kommer ge en positiv effekt. Samtidigt kommer den svenska kronans svaghet (mot främst dollarn) ha en negativ effekt. Vi kommer se en fortsatt press på bruttomarginalen av makrofaktorer även kommande kvartal, säger Kristofer Tonström.

Hur mycket kan ni framöver jobba med produktmixen och prisjusteringar för att ge stöd åt marginalen?

– Vi har en stark prisposition och den bör vi bibehålla. Man ser på siffrorna att vi inte tagit ut fulla prisökningar baserat på de inpriser vi haft. Vi jobbar hela tiden med att optimera pris men det är i slutänden mycket drivet av vad våra kunder är beredda att betala och vad våra konkurrenter gör. Att ha en bibehållen stark prisposition kommer vara en förutsättning de kommande åren givet hur hushållsekonomierna ser ut, säger Kristofer Tonström.

Clas Ohlsons varulager vid utgången av det andra kvartalet var 700 miljoner kronor högre än motsvarande tidpunkt året innan. Nu, vid utgången av det tredje kvartalet, var varulagret, som låg på 2,1 miljarder kronor, "bara" 180 miljoner över jämförelsekvartalets nivå.

Hur ser du på lagernivån?

– Jag är bekväm med den lagerposition vi har framåt /…/ vi har en bra mix i lagret inför våren, säger Kristofer Tonström och nämner bland annat "ordning och reda i hemmet"-sortimentet, solcellsbelysning och produkter som gäller energieffektivisering.

Vd:n påminner vidare om att lagret Clas Ohlson hade när bolaget gick in i det tredje kvartalet köptes in när transportkostnaderna var mycket högre.

"Det kommer fortsättas finnas kvar men få en gradvis mindre påverkan ju mer vi köper in nya produkter till lägre transportpriser", säger han.

Clas Ohlsons rörelseresultat under det tredje kvartalet (november-januari) i det brutna räkenskapsåret 2022/2023 slog marknadens förhandstips. Utfallet på 215 miljoner kronor kan jämföras med att analytikerna i snitt hade räknat med 186 miljoner kronor.

– Kvartalet innefattar den viktiga julhandeln och den blev riktigt bra för oss /…/ Det är ett kvitto på att vi hade relevanta produkter på plats och en bra prisposition så försäljningsmässigt har vi utvecklats starkt givet makrobilden, säger Kristofer Tonström.

Bolagets besparingsprogram, som ska minska kostnaderna med ungefär 110 miljoner kronor med full effekt räkenskapsåret 2023/2024, hade som väntat inte någon positiv effekt i det tredje kvartalet.

– Men besparingarna börjar ge effekt från och med det fjärde kvartalet, säger Kristofer Tonström.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078