23948sdkhjf

Dyster prognos för 2023 – tillväxt drivs av prisökningar

Handeln påverkas fortsatt av inflation och det oroliga omvärldsläget.

Köpsvaga konsumenter och breda kostnadsökningar för handlarna banar väg för en minskad detaljhandelsförsäljning under 2023.

I en ny konjunkturrapport från HUI Research prognostiseras detaljhandelsförsäljningen mätt i fasta priser minska med 4,5 procent under året.

– Prognoserna för detaljhandeln pekar mot fortsatt tillväxt i löpande priser, men hushållens urholkade köpkraft påverkar utfallet och utvecklingen under året väntas vara helt prisdriven, säger William Lindquist, analytiker på HUI Research.

Den svaga konjunkturen har satt sina spår på arbetsmarknaden. Antalet varsel i januari var ovanligt höga. Vilket slår hårt mot redan pressade konsumenter och handlare.

Detaljhandelns försäljning ökade med totalt 4,4 procent under 2022. Under prognosperioden spås en positiv försäljningsutveckling för detaljhandeln mätt i löpande priser. Prognosen för detaljhandeln 2023 revideras upp till 2,0 procent mätt i löpande priser och utvecklingen 2024 prognostiseras till 1,0 procent.

Tillväxten förväntas även fortsatt drivas av prisökningar i dagligvaruhandeln. Prognosen för sällanköpsvaruhandeln är däremot negativ i såväl fasta som löpande priser.

HUI Research spår vidare att konsumenterna i allt högre utsträckning kommer att söka sig till lågprishandeln. En trend som var tydlig redan under fjolåret.

Den ekonomiska nedgången förväntas bli relativt kortvarig. Redan under 2024 spås positiva tillväxttal, om än relativt låga sett till den historiska tillväxttakten.

Procentuell tillväxt i svensk ekonomi och i detaljhandeln, föregående prognos inom parentes

Utfall 2022

Prognos 2023*

Prognos 2024*

BNP, fasta priser

2,6

-1,6 (-0,5)

1,7 (1,5)

Hushållens konsumtion, fasta priser

2,1

-2,5 (-1,3)

1,6 (1,6)

Total detaljhandel, löpande priser

4,4

2,0 (1,0)

1,0 (0,5)

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078