23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Distanstolkning - Modern tolkning som är här för att stanna!

Efter nästan två år med socialt avstånd har nya arbetssätt alstrats och etablerats. Att fortsätta arbeta på distans i så kallade flexibla kontor är ett tydligt exempel på det. Det finns branscher som snabbt har anpassat sig och där distansmöjligheterna nu är en självklarhet. Tolkbranschen är en av dem.

I Sverige talas det 200 språk och många människor är beroende av tolkhjälp privat såväl som i affärsorienterade sammanhang. Det kan bland annat handla om läkarbesök, utbildningar, rättsförhandlingar och affärsmöten där språkbarriären behöver övervinnas. Tolkar har tidigare rest landet runt för att i olika situationer och på olika platser hjälpa människor att kommunicera med varandra. Idag är distanstolkning en självklarhet för många.

Hemarbete har även givit många insikter om hur mycket tid vi sparar genom minskade restider och onödigt långa pratstunder vid kaffemaskinen. Samtidigt bidrar de minskade resekostnaderna till en bättre ekonomi och minskade koldioxidutsläpp. Mer tid till godo reducerar också stress som i sin tur bidrar till bättre psykisk hälsa.

Distanstolkning är både tillgängligt och effektivt

Att tolka på distans för med sig många fördelar i affärssammanhang. Ett exempel på det är att tolken inte behöver befinna sig på samma geografiska plats som kunden vilket gör att utbudet av tolkar kan växa.

Genom ett större utbud växer också möjligheten för kort framförhållning, likaså minskar risken för att tolken ska ställa in på grund av eventuella förhinder som sjukdom eller försenade resor. Både tolkens och kundens tid används därför mer effektivt. Med det sagt är även chansen att tolken kan vara tillgänglig en längre tid än vad den annars hade haft möjlighet till större.

Ekonomiskt, tidseffektivt och minskat fotavtryck

Eftersom att videotolkning ställer krav på tekniska verktyg och funktioner kan det uppfattas som ett ganska dyrt alternativ. Men det innebär faktiskt flera ekonomiska besparingar. Du sparar bland annat in på resekostnad samt eventuell hotell- och restaurangkostnad. Besparingar som görs är också resurser som också skulle gått till bokning av mötesrum och diverse teknisk utrustning på plats. Apropå minskade resekostnader bidrar minskat resande till ett lägre koldioxidutsläpp. Att välja videotolkning kan därför hjälpa till att minska klimatavtrycket. Restiden och inbesparingarna som görs kan istället möjliggöra ytterligare timmar till fler tolknings tillfällen.

Tips till dig som vill börja använda videotolkning

Tolkning kan vara nödvändigt på flera platser, till exempel på webinarium, affärsmöten, konferenser och andra evenemang både i privat och offentlig sektor. För att använda videotolkning behöver du först och främst veta vilken tolkningsmetod du vill använda. Vid videotolkning kan du välja mellan både simultantolkning och konsekutivtolkning. Simultantolkning är tolkning som sker under tiden som talet pågår, alltså i realtid. Samtliga deltagare kan prata olika språk och samtidigt få direkt översatt vad motparten säger vilket skapar ett följsamt flöde i mötet. Det finns olika slags lösningar vid simultantolkning som anpassas efter typ av möte och behov. Vid simultantolkning ställs dock höga krav på tolken, utrustningen och teknisk expertis. Konsekutiv tolkning är motsatsen till simultantolkning. Tolken tar då anteckningar under tiden som talaren pratar. Efter 5-10 minuter brukar tolken berätta för kunden vad talaren har sagt. Talaren ska alltid tala med logiska pauser för att tolken ska hinna med att anteckna nödvändig information och med det även se till att ingen viktig information tappas bort.

Kontrollera tekniken

Mötet genomförs via en dator, laptop eller en smartphone. Videotolkning fungerar faktiskt till flera olika program. Enligt Semantix.se fungerar det bland annat till Microsoft teams, skype, GoToMeeting, Slack och Google Hangouts. Givet är också att du behöver se till att ha rätt uppkoppling på din enhet. Visst, nu är vi vana vid svajiga internet, en katt som trampar på tangentbordet eller grannar som borrar i sina väggar som stör våra möten. Genom att dubbelkolla att tekniken fungerar skapar du goda förutsättningar för att mötet ska gå så smidigt och problemfritt som möjligt. Du bör även kontrollera dina hörlurar och din mikrofon. Det kan låta som en självklarhet, men det är det inte. Inställningar och funktioner kan skilja sig mellan varandra och till exempel behöva parkopplas för att fungera korrekt.

Gynna kommunikationen

Ett tips är att se till att ha en fungerande webbkamera. Det är inte alltid ett krav, men det skapar en mer personlig känsla i mötet. Språkbarriären skapar redan tillräcklig stor känsla av avstånd mellan parterna. En webbkamera ger möjligheten att läsa av kroppsspråk och ansiktsuttryck, vilket hjälper till att förstärka kommunikationen mellan varandra.

Som sagt behöver tolken befinna sig i olika situationer och på olika platser för att hjälpa parter att kommunicera. De åker landet runt, ofta med pressat schema samtidigt som de träffar många olika människor under kort tid. För att öka effektiviteten, spara på resurser samt värna om hälsa och klimat är distanstolkning ett alternativ att överväga -  både för dig som kund och praktiserande tolk.

Sänd till en kollega

0.032