23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Pionjärer inom hållbar byggteknik och innovation

Den här artikeln är sponsrad av se.weber

Som en världsledande tillverkare av torrbruk har Weber cementerat sin position på den globala marknaden genom att erbjuda högkvalitativa lösningar för både nybyggnation och renovering i 61 länder.

Detta prestigefyllda varumärke, vilket är en del av Saint-Gobain koncernen, har som målsättning att ständigt driva både teknisk innovation och hållbarhetsarbete framåt.

Med en ambitiös färdplan som omfattar både miljö, socialt och ekonomiskt ansvarstagande, och med ett klimatmål om netto noll utsläpp 2045, spelar Weber en central roll i skapandet av ett mer ansvarsfullt byggnadslandskap.

Hållbar framtid med Weber

Weber har antagit en proaktiv inställning till hållbarhet, vilket har blivit ett kännetecken för deras verksamhet.

Genom att fullt ut erkänna den kritiska betydelsen av miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarstagande, har Weber skapat en färdplan som framhäver ambitionen att inte bara minimera sin egen miljöpåverkan, utan också att bidra positivt till samhället som helhet.

Dess långsiktiga vision om att nå netto noll utsläpp till 2045 är mer än ett löfte; det är en strategisk vägledning som omformar hela deras produktions- och försäljningsprocess.

En viktig aspekt av Webers hållbarhetsarbete är att minska klimatavtrycket genom dess industriella processer.

Med tillämpad forskning och innovativ utveckling, implementerar företaget tillverkningsmetoder som kräver lägre energi- och vattenförbrukning.

Dessutom, bidrar Webers isolerade fasadsystem till att begränsa energianvändningen i byggnader, vilket sparar kostnader och minskar miljöbelastningen.

Innovation och kundnära relationer

Weber förstår betydelsen av att stå i framkant inom produtoch teknikutveckling.

Genom sin dedikerade forsknings- och utvecklingsverksamhet, som erbjuder ett omfattande sortiment av produkter för mur-och puts, golvavjämning, betong, samt plattsättning och tätskikt, försäkrar sig Weber om att vara ständigt relevanta och innovativa på marknaden.

Äkta innovation, för Weber, innebär inte bara att skapa högkvalitativa produkter; det handlar lika mycket om att erbjuda lösningar och tjänster som stödjer dessa produkter, och som väsentligt bidrar till en effektiv och problemfri kundupplevelse.

Närhet till kunden har alltid varit central hos Weber. Genom ett nätverk av flexibla och närliggande anläggningar kan företaget garantera att deras produkter och tjänster är lättillgängliga.

Genom att involvera sina kunder i utvecklingsprocesserna säkerställer Weber att alla nyheter är testade och optimerade för verkligheten – vilket ökar både effektivitet och kvalitet.

Robusta utbildningsprogram erbjuder dessutom kunder de kunskaper som krävs för att få ut det bästa av deras lösningar.

Fokus på kvalitet och certifiering

Kvalitetskontroll och miljöcertifiering är två av hörnstenarna i Webers affärsfilosofi som är verifierad genom ISO 9001 och ISO 14001 certifieringar samt AFS 2001:1 regler.

Denna höga standard försäkrar att produkter som lämnar en Weber-anläggning uppfyller såväl internationella som företagsinterna krav på kvalitet och hållbarhet.

Weber har också inrättat miljövarudeklarationer, EPD, för samtliga produktområden, vilket gör det möjligt för dem att tydligt redogöra för sina produkters miljöpåverkan under hela livscykeln.

Weber och framtiden

Som en medlem av Saint-Gobain-koncernen, har Weber tillgång till en bred kunskapsbas och resurser för att fortsätta att växa och utveckla sitt erbjudande på den svenska marknaden och globalt.

Ambitionen är tydlig: att fortsätta att vara ledande inom byggbranschen och att samtidigt värna om relationer – med kunderna, samhället och planeten.

Genom att kombinera innovativ teknik med en bestämd hållbarhetsagenda skapar Weber inte bara robusta produkter men bygger också en grund för en ansvarsfull och framtidssäker byggbransch.

Sänd till en kollega

0.079