23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Sponsrat innehåll

Hur skapar du en hållbar prestationskultur som inte bryter ner organisation och individ?

Idag så vet vi att engagemang är bra men att vi behöver medarbetare som presterar. Än viktigare har det blivit i och med globalisering och en snabb föränderlig marknad.

På 80-talet skulle vi skapa trivsel, trygghet för medarbetarna, på 90-talet så skulle vi ha nöjda medarbetare men sedan kom vi på att det inte är bra nog utan att vi behöver ha engagerade medarbetare. Men räcker det? Idag så vet vi att engagemang är bra men att vi behöver medarbetare som presterar. Än viktigare har det blivit i och med globalisering och en snabb föränderlig marknad.

Men när vi pratar om prestation så suckar många, men vi menar inte den typen av prestation som dränerar organisationen eller bränner ut individer. Inte spring snabbare eller arbeta fler timmar utan att ta vara på den förmåga och potential som redan finns inom organisationen och hantera de hinder som stoppar upp utveckling och möjlig framgång. Där vi skapar mer arbetsglädje som leder automatiskt till bättre prestationer på ett hållbart sätt.

För med handen på hjärtat, visst händer det att du ibland funderar över hur ni kan öka prestationsförmågan i företaget, få ut det där lilla extra av medarbetarna, öka marginalerna och vinsten? Svaret ligger inte i varken mer morot och piska, inte heller i högre löner eller bonusar utan det går att finna i ökat engagemang och inflytande.

"I en miljö som premierar prestationer, är vi en källa till inspiration för varandra. Individer tar initiativ och tar ansvar för uppgifter. Entreprenörskap och beslutsamhet får utrymme att blomstra, och resultat prioriteras framför välmenande avsikter".


En prestationskultur är en organisatorisk miljö eller arbetskultur där prestation och resultat är centrala och prioriterade. I en prestationskultur uppmuntras och belönas anställda för att uppnå och överträffa mål och förväntningar. Det finns vanligtvis tydliga mål och mätbara resultat som används för att bedöma och belöna prestationer.

Denna typ av kultur fokuserar på att skapa en miljö där individuella och kollektiva prestationer erkänns och uppmuntras. Det kan inkludera att främja konkurrens, innovation, lärande och kontinuerlig förbättring. Ledarskapet spelar en viktig roll i att skapa och upprätthålla en prestationskultur genom att tydligt kommunicera förväntningar, ge stöd och resurser samt ge återkoppling och erkännande för framgångsrika prestationer.

"Enligt en studie från Gallup (2023) så är endast 16 % av svenskarna engagerade i sitt arbete"!


Ytterligare stress på arbetsplatsen ökar, vilket leder till en ökning av sjukfrånvaro och svårigheter med att behålla talanger. Alla förstår att ett företag med oengagerade medarbetare gradvis tynar bort. Kortsiktigt kan du kanske hålla det gående, men på lång sikt kommer det att få betydande konsekvenser för kunderna som inte får den service de betalar för. De kommer att söka andra alternativ och lämna

"De flesta människor vill göra bra saker och helst tillsammans med andra. Vi mår bäst när vi har ett tydligt syfte och får möjligheten att leverera mot det".

På vilket sätt kan vi sammanfoga en företagskultur med engagerade medarbetare som också omfattar en kultur av prestationer? Ur erfarenhet vet vi att det är väldigt svårt att bygga en fantastisk kultur där anställda desperat längtar efter måndagsmorgnar och kommer hem på fredar fulla med energi. Ändå finns det några faktorer som vi vet är viktigare än andra.

Här kommer några exempel:

1. Tydliga mål och förväntningar: I en prestationskultur är målen tydligt definierade och kommunikationen kring dem är tydlig. Anställda vet vad som förväntas av dem och hur deras prestationer kommer att bedömas.

2. Motivation och engagemang: Genom att erbjuda belöningar, erkännande och möjligheter till avancemang baserat på prestationer kan en prestationskultur öka motivationen och engagemanget bland anställda. När anställda ser att deras ansträngningar erkänns och belönas, är de mer benägna att arbeta för att uppnå och överträffa målen.

3. Mät: Mät kontinuerlig och var transparanta med resultatet. Kommunicera, visa hur det går. Vad fungerar bra respektive mindre bra. Använd gärna flera mätetal för att tydliggöra både resultat och perspektiv utifrån samt inifrån.

4. Kontinuerlig förbättring: I en prestationskultur uppmuntras anställda att sträva efter kontinuerlig förbättring (Kaizen). Genom att sätta höga mål och ständigt sträva efter att överträffa dem kan organisationen ständigt utvecklas och förbättras över tid. I detta ligger även förmågan att anpassa sig till förändringar.

5. Exemplifiera: Att skapa en trygg atmosfär där alla ska känna att de kan vara transparenta och ärliga. Att aldrig tolerera en miljö där idéer skjuts ner. Använd feedbackövningar och ta tid till diskussioner.

6. Prioritera: Våga prioritera och avgränsa. Vad är viktigt just nu och på sikt? Arbeta med att ta bort frustration, hinder och hjälp individer och grupper att agera på det som är viktigast. Använd målstyrning tillsammans med värderingarna för att skapa tydlighet för vad, när, vem och hur.

7. Innovation: En prestationskultur kan främja innovation genom att uppmuntra anställda att tänka utanför boxen och komma med nya idéer och lösningar för att uppnå målen. Säkerställ att det finns innovationsprocesser som är agila. Våga låta medarbetare att få göra fler MVP (Minimal viable product) för att se om det finns något att bygga vidare på.

8. Värderingar: Värderingarna inom företaget behöver gå i linje, skapa tydlighet och ge kraft för att vi skall kunna prestera bättre. Värderingarna behöver både ta hand om hur vi gör olika delar inom vårt företag till att hantera våra beteenden ur ett medmänskligt perspektiv.

Genom att skapa en miljö där prestationer premieras och belönas kan en organisation öka sin konkurrenskraft på marknaden. Anställda som är motiverade att göra sitt bästa och överträffa förväntningarna kan bidra till att organisationen når sina affärsmål och står starkare gentemot konkurrenterna.

Att skapa och upprätthålla en prestationskultur kräver en aktiv insats från ledningen och hela organisationen. Det kräver tydlig kommunikation, rätt incitamentsstrukturer, stödjande resurser och en miljö där anställda känner sig trygga att ta risker och sträva efter höga mål.

Sikta mot att utveckla en företagskultur av högsta kvalitet som är skräddarsydd efter er organisation och där medarbetarengagemang och välbefinnande är i centrum. Detta ger upphov till en autonom och hållbar prestationssyftande kultur som på både kort och lång sikt genererar affärsvärde och ökar intäkterna.

Kulturresan börjar alltid inifrån.

 

 

Vill ni veta mer hur ni kan skapa en prestationskultur? Ta kontakt med oss på StigFram så berättar vi gärna mer hur vi kan hjälpa er.

StigFram är en stark affärspartner med 25-års omfattande erfarenhet av implementering och omställning till en kundcentrerad verksamhet i branscher med liknande utmaningar och ledande inom Growth-Value Chain.

StigFram är en del av Stand Out Group som är en Paraplyorganisationen där även bolagen BestInService och Happy Team ingår.

*källor: Bain&co, Forbes, Workhuman, Hans-Peter Arnborg, Culture Monkey, Business Leadership Today

StigFram AB
Convendum
Katarinavägen 15
116 45 Stockholm
Stockholms stad
Sverige
VAT nummer: SE5567359160

Kontaktperson

Sänd till en kollega

0.03