23948sdkhjf

Rizzos försäljning rasar

Rizzos nettoomsättning uppgick till 58,3 miljoner kronor under räkenskapsårets andra kvartal som avser december 2022 – februari 2023. 

Det kan jämföras med 95,2 miljoner kronor motsvarande period föregående räkenskapsår. 

”Koncernens totala försäljning påverkas under kvartalet av att bolaget inte haft finansiella möjligheter till en normal varuförsörjning. Både bristen på specifika varumärken såväl som brist på varukategorier (som handskar) påverkar koncernens försäljning negativt. Bolagets varuförsörjning under kvartalet bärs till största delen upp av den konsignationslösning som bolaget utvecklat under föregående räkenskapsår”, skriver Rizzo i sin delårsrapport. 

Bruttovinstmarginalen uppgick till 35,4 procent (48,8) och resultat före av- och nedskrivningar blev -30,4 miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till -52,9 miljoner kronor (54,1), och i detta ingår resultatet från avvecklad verksamhet föregående år med 27,2 miljoner kronor. 

Antalet butiker uppgick till 62 jämfört med 92 butiker föregående år. Minskningen avser i huvudsak avyttrad verksamhet. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0 miljoner kronor (21,8). Investeringarna uppgick till 0,4 miljoner (9,0) och kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 53 miljoner kronor (-35,3). ”Kvartalet har präglats av en hög aktivitet i bolagets dagliga drift med fortsatt fokus på försäljning och varuförsörjning tillsammans med ett omfattande förbättringsarbete för en framtida lönsamhet med siktet inställt på en nyemission”, skriver tillförordnad vd Helena Morland i delårsrapporten.

 Efter rapportperiodens utgång har en extrastämma godkänt förslag om villkorsändring i låneavtal, riktad emission samt företrädesemission.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.08