23948sdkhjf

Itab ser tydlig konjunktureffekt

Butiksinredningsföretagets omsättning minskade under fjärde kvartalet 2022 med 15 procent.

De tecken på avmattning och återhållsamhet hos kunder som butiksinredningsföretaget Itab såg i det fjärde kvartalet 2022 påverkade omsättningen negativt på de flesta av bolagets geografiska marknader under årets första kvartal, och bolaget ser ”en tydlig konjunktureffekt”.

Det uppger vd Andréas Elgaard, i Itabs rapport för det första kvartalet.

Itabs valutarensade omsättningen minskade med 15 procent jämfört med ett ”relativt starkt” första kvartal föregående år.

"Samtidigt gav genomförda prishöjningar och en gynnsam produktmix med ökad försäljning av våra tekniska lösningar en jämförelsevis stark bruttomarginal för kvartalet", skriver vd:n och tillägger att bolagets fokus under de kommande kvartalen kommer vara att stärka bolagets resultatutveckling genom anpassade kostnadsbesparande åtgärder samt riktade försäljningsinsatser.

”Vår bedömning är fortsatt att vi är i bättre balans i förhållande till de kostnadsökningar vi upplevt men vi fortsätter kontinuerligt att justera vår prissättning vid behov”, skriver Andréas Elgaard.

Butiksinredningsföretaget redovisar ett rörelseresultat på 70 miljoner kronor för det första kvartalet 2023 (86).

Rörelsemarginalen var 4,7 procent (5,0).

Nettoomsättningen uppgick till 1 505 miljoner kronor (1 716). Försäljningen minskade med 12 procent varav den valutarensade försäljningen minskade med 15 procent.

Rörelseresultatet före avskrivningar Ebitda exklusive engångsposter om 0 miljoner kronor (-11) uppgick till 138 miljoner kronor (168) i kvartalet.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109