23948sdkhjf

Elon ökar omsättning men vänder till förlust

Hemelektronikkedjan Elon redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen steg 32,9 procent till 1 174,8 miljoner kronor (883,7), varav samgåendet med Electra påverkat positivt med 352,6 miljoner. Den organiska försäljningstillväxten var -7,0 procent (7,9).

Bruttoresultatet uppgick till 135,5 miljoner (146,5) motsvarande en bruttomarginal om 11,5 procent (16,6). Marginalen har under perioden påverkats negativt av valutaeffekter samt av engångseffekter relaterade till leverantörsintäkter och inleveranser. Elon pekar även på att prisjusteringar ännu inte har fått genomslag, vilket det dock får under kommande kvartal.

Rörelseresultatet blev -49,0 miljoner kronor (6,9).

Justerat rörelseresultat blev -49,0 miljoner kronor (11,9).

”I likhet med marknaden i övrigt har koncernens omsättning minskat under första kvartalet. Total minskning för jämförbara verksamheter uppgår till -9 procent vilket står sig väl i en jämförelse med marknadens utveckling. Koncernens rörelseresultat uppgår i kvartalet till -49,0 MSEK där kostnader för omstrukturering och integration samt kostnader av engångskaraktär i samband
med inleveranser och lagerflytt samt en fortsatt svag svensk krona påverkat resultatet negativt”, skriver vd Stefan Lebrot i rapporten.

Resultatet efter skatt blev -38,0 miljoner kronor (5,0).

Resultat per aktie hamnade på -2,45 kronor (0,52).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -60,4 miljoner kronor (-119,5).

När det gäller 2023 är förväntningarna fortsatt avvaktande från kunder och konsumenter vilket innebär minskande marknadsvolymer.

”En minskande marknad innebär överkapacitet i lager och varuförsörjning vilket förväntas leda till hög kampanjaktivitet även under kommande månader. Skalfördelar, effektiviseringar och breddning av erbjudandet skapar en starkare marknadsposition och goda förutsättningar för ökad lönsamhet”, skriver Elon.

Inom affärssegmentet förväntar sig bolaget en fortsatt god utveckling för Elon Business på grund av starka kundrelationer och långsiktiga kundavtal. Utvecklingen dämpas dock tillfälligt till följd av färre ROT-projekt. Inom B2C förväntas en avvaktande konsumentmarknad under första halvåret.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063