23948sdkhjf

Handels säger återigen nej till huvudavtalet

Handels har återigen valt att stå utanför huvudavtalet. Det meddelar fackförbundet på en pressträff.

– På ett sätt är det ett icke-beslut. Men det har föregåtts av mycket bra diskussioner. Vi har verkligen satt oss in i alla för- och nackdelar. Vi är väl rustade att ta diskussionen igen längre fram, säger förbundsordförande Linda Palmetzhofer på en pressträff.

Den stora fördelen med ett huvudavtal var frågan om omställningsstudiestödet, men där anser fackförbundet inte att staten ännu levererat, vilket innebär att nackdelarna blev för övervägande.

– Staten har fortfarande inte levererat vad de utlovat. Därför vore det en klar försämring för Handels medlemmar om vi skrev på huvudavtalet idag. Handels kommer inte kunna ta ställning till huvudavtalet förrän omställningspaketet är på plats, säger Linda Palmetzhofer.

– Statens handläggning är inte på plats. Det har tagit alldeles för lång tid i dag. Studieutbudet behöver breddas och då heltidstjänst i grunden ett krav är det många av våra medlemmar som inte omfattas, tillägger avtalssekreterare Martin Nyberg.

För Handels del innebär det att man kommer behöva jobba vidare med att få fler av sina medlemmar att komma upp i heltid.

För många inom detaljhandel är det inte möjligt att få det generösare studiestödet som följer med huvudavtalet. I detaljhandeln, där många jobbar deltid, är det få som i dag tjänar över 27 800 kronor per månad och därmed får fördel av huvudavtalet. Det är också svårt för en del deltidsarbetare att nå upp till snittet på 16 arbetade timmar i veckan under åtta år, vilket är det som krävs för att få söka omställningsstudiestödet, både enligt lag och i huvudavtalet.

Turordning och undantag vid uppsägningar är två punkter i avtalet som väger tungt på minussidan. Avtalet för Handels medlemmar, som jobbar inom handeln, på lager och vissa tjänstemän, hade slagit olika hårt beroende på bransch, menar fackförbundet.

– Nackdelarna är tydliga och handlar om att arbetsgivare får göra fler undantag från turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist, säger Martin Nyberg.

Vid nästa årsskifte kommer det en ny möjlighet att ansluta till huvudavtalet. Det återstår att se vilket beslut som Handels då landar i.

– Vi har i sak inget emot huvudavtalet i sig. Vi känner inte att det är någon brådska. Vi har konstaterat att det finns både för- och nackdelar, men att fördelarna i dag är svårbedömda, säger Linda Palmetzhofer.

För arbetsgivarorganisationen Svensk Handels del innebär fackförbundets besked ingen skillnad jämfört med vad som redan i dag gäller inom handeln. 

– Från Svensk Handels sida har vi sedan tidigare antagit huvudavtalet tillsammans med flera av våra övriga fackliga motparter och en stor andel av de anställda inom handeln omfattas därmed redan av avtalet, dock inte de anställda inom våra avtalsområden med Handels, säger Viktor Schmidt, presschef på Svensk Handel, till Dagens Handel.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078