23948sdkhjf

Utmanande för Elon

Börjar dock se positiva effekter av de prisjusteringar som genomförts mot kund.

Elon redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2023 på 15,0 miljoner kronor (18,7).

Nettoomsättningen uppgick till 1.171 miljoner kronor (1.297).

Den organiska omsättningstillväxten för kvartalet var negativ med 9,7 procent (-6,0).

Kvartalet har påverkats av flera makroekonomiska utmaningar med fortsatt högt inflationstryck, samt fortsatt ogynnsamma valutakurser, enligt Elon.

”Dessa delar har negativt påverkat försäljningsvolymer under kvartalet. Under kvartalet börjas ses positiva effekter av de prisjusteringar som genomförts mot kund vilket inneburit en marginalförstärkning mot tidigare kvartal”, skriver bolaget i rapporten.

Resultatet före skatt uppgick till 16,0 miljoner kronor (13,8).

Nettoresultatet uppgick till 11,4 miljoner kronor (13,9).

Bruttomarginalen uppgick till 14,8 procent (13,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick i kvartalet till 211,6 miljoner kronor (64,7).

"Ökningen är framför allt relaterad till anpassning av varulager samt förbättringar av leverantörsskuldernas kredittider", skriver bolaget i rapporten.

Elon förväntar sig framöver en fortsatt avvaktande marknad.

"Vi fokuserar fortsatt på att uppnå skalfördelar, effektivisera verksamheten och att bredda vårt erbjudande vilket skapar en bättre grund för framtiden oavsett hur denna utvecklar sig. Inom våra affärssegment förväntar vi oss en svagare utveckling för B2B genom lägre andel nybyggnation och färre ROT-projekt till följd av högre marknadsräntor och svagare konjunktur", skriver vd Stefan Lebrot i rapporten.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078