23948sdkhjf

Utbrett prisfusk i handeln

Det förekommer stora brister vid prissänkningar i e-handeln, konstaterar myndighet, som nu inleder cirka 70 tillsynsärenden.

Regelefterlevnaden vad gäller reapåståenden har tidigare lyfts som ett problemområde av Konsumentverket. För att stävja felaktigheter vid reor infördes en bestämmelse i prisinformationslagen i september i fjol där det framgår hur en marknadsförd prissänkning ska redovisas.

I en granskning som Konsumentverket har gjort i handeln visar att det fortfarande finns stora brister. Myndighetens granskning påbörjades under vecka 41 för att se hur den nya regeln efterlevs. Resultatet visar att sju av tio bolag som har marknadsfört prissänkningar brister i sin prismarknadsföring som kommuniceras till konsumenter, konstaterar myndigheten i ett pressmeddelande. Samtliga branscher som har granskats har brister.  

Drygt 1 700 slumpvis utvalda produkter från ett hundratal företag som marknadsfördes på nätet ingick i granskningen. I slutet av november följde myndigheten upp hur priserna hade utvecklats. 

Ett vanligt förekommande fel som Konsumentverket lyfter fram är att bolag inte har angett det lägsta priset de senaste 30 dagarna eller har angett ett felaktigt tidigare lägsta pris.

Konsumentverket kommer att inleda drygt 70 tillsynsärenden mot bolag som har brutit mot bestämmelserna, skriver myndigheten.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.08