23948sdkhjf

Att prissätta det oprisbara

Dagens återförsäljare ställs inför stora utmaningar när det gäller att sätta rätt pris inom vissa områden som nya varor, färskvaror eller komplexa kampanjer. Men nu har modern vetenskap gjort det möjligt att optimera priserna inom dessa hopplöst svårprissatta områden.

På grund av kategori-volatilitet och brist på data har exakta prognoser och prissättning av introduktionsprodukter och färskvaror länge varit några av detaljhandelns tuffaste utmaningar när det gäller prisoptimering. På senare tid har också konsumenternas ökade efterfrågan på komplexa kampanjer och lojalitetspriser inneburit stora svårigheter med att hitta rätt prissättning.

Även om AI har kommit in som ett verktyg för att hjälpa återförsäljare att sätta rätt priser, har även de bästa AI-lösningarna haft problem med att tackla dessa tuffa utmaningar inom detaljhandeln och dagligvaruhandeln. Det vill säga tills nu: För tack vare nya tekniska framsteg i sättet att använda AI är det numera möjligt för återförsäljarna att komma fram till en exakt optimal prissättning för mer av sortimentet än någonsin tidigare. Det är precis vad som erbjuds av mjukvaruföretaget Revionics som har lång erfarenhet av att utveckla AI-system.

Med hjälp av de senaste datavetenskapsmetoderna och innovativa AI-infrastrukturer förstår Revionics AI-prismodeller konsumentbeteende och marknadstrender bättre trots databrist för att stödja extremt effektiva beslut som driver såväl lönsamhet som tillväxt och kundnöjdhet.

 Varför har dessa specifika områden (färskvaror, nya produkter, komplexa kampanjer och lojalitetspriser) varit så svåra för återförsäljare att prissätta exakt fullt ut?

– Kombinationen av databrist, problemkomplexitet och omfattning gör dessa områden mer utmanande att prissätta. Prognoser är svårt nog för en återförsäljare. Men med mindre information och mer ömsesidigt beroende blir det mycket svårare utan en vägledande, sofistikerad AI-plattform. Slutligen är omfattningen verkligen viktig eftersom du behöver en avancerad plattform för att modellera, optimera och prognostisera miljontals butik/produktkombinationer effektivt och exakt samtidigt som du tar hänsyn till alla sekundära effekter (det vill säga haloeffekter och kannibalisering) som kan uppstå, säger Matthew Pavich, senior director, Retail Innovation vid Revionics.

Kan AI verkligen hjälpa en återförsäljare att möta de tuffaste prisutmaningarna, som de som nämns ovan?

– Absolut. Faktum är att det har blivit en nödvändighet att konkurrera i ett alltmer stört och konkurrenskraftigt detaljhandelslandskap. Äldre prissättningsprocesser och till och med traditionella AI/ML-lösningar är inte längre tillräckligt sofistikerade för dagens krävande marknad. Efter år av inflation och förändrad konsumentlojalitet är prissättningen fortfarande den främsta konsumentfrågan globalt och kommer att förbli så under överskådlig framtid. Det är avgörande att återförsäljarna har den bästa AI-plattformen på plats för att alltid kunna erbjuda rätt pris till rätt konsumenter genom rätt kanaler på alla platser och samtidigt kirurgiskt balansera aktietillväxt, prisuppfattning och marginal i stor skala, säger Matthew Pavich.

Hur kunde Revionics nya AI-plattform bli så mycket mer exakt när det gäller att hitta rätt pris för extremt komplicerade produkter?

– Revionics har alltid varit den vetenskapliga ledaren inom prissättningsområdet. Medan andra områden av en prissättningslösning är osäkra, är den vetenskapliga komponenten den mest avgörande för att skapa värde genom att hitta optimala resultat för mycket komplexa problem. Revionics senaste investeringar i sin vetenskapsplattform, tillsammans med dess strategiska partnerskap med Google, har kombinerat djupgående erfarenhet av prissättning inom detaljhandeln med de mest avancerade AI-verktygen för att göra det möjligt för Revionics att lösa fler problem mer exakt och med en större grad av tillförsikt än vad som tidigare varit möjligt. Resultaten talar för sig själva, med flera strategiska återförsäljarpartners i nivå 1 som överträffar de starka resultaten från tidigare år och ökad noggrannhet över ett bredare utbud av deras sortiment. Våra kunder ökar marknadsandel och lönsamhet snabbare än sina konkurrenter på marknaden och segmentet samtidigt som de får fler kunder genom bättre priser och kampanjer.

Dessutom har Revionics upptäckt att de färdiga AI-plattformarna som erbjuds på marknaden inte kan ge den noggrannhet och transparens som krävs av dagens detaljhandel. Detta har i sin tur lett till att många återförsäljare försöker bygga en egen lösning för optimerad prissättning. Men efter 20 år i branschen vill Revionics experter varna för sådana försök – det är ingen lätt uppgift att bygga och underhålla ett prissättningsverktyg som håller jämna steg med den senaste tekniken, datavetenskapliga metoder och strukturella förändringar inom detaljhandeln.

Bättre för återförsäljare är att förlita sig på lösningsleverantörer som enbart fokuserar på detaljhandelsprisoptimering – som Revionics. Dessutom behövs ingen investering i lokal hårdvara, allt finns i molnet och är tillgängligt för kunderna hela tiden, alltid uppdaterat efter alla förändringar som sker.

Klicka här för att ytterligare utforska hur AI kan hjälpa dig att övervinna detaljhandelns tuffaste prisutmaningar och Price the Unpriceable.

Om Revionics

Revionics guidar återförsäljare på livscykelprissättningsresan med ledande AI-lösningar för prissättning, kampanjer och nedskärningar. Uppbackad av 20 års erfarenhet av att arbeta med toppåterförsäljare i en mängd olika branscher och marknader, agerar Revionics som en pålitlig partner till sina kunder, vilket ger klarhet och förtroende för att fatta optimala prisbeslut för kraftfulla resultat.

Läs mer på: revionics.com

Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.047