23948sdkhjf

Sämre resultat än väntat för H&M

Försäljningen sedan den 1 december har minskat med 4 procent.

Klädjätten H&M har i dag både presenterat en ny vd i Daniel Ervér (läs mer här) och sin rapport för det fjärde kvartalet (september-november) i det brutna räkenskapsåret 2022/2023.

H&M-gruppens nettoomsättning i svenska kronor, SEK, ökade med 6 procent under räkenskapsåret 2023 till 236 035 (223 553). Exklusive Ryssland och Belarus var ökningen 8 procent.

Portfolio brands försäljning under räkenskapsåret ökade med 15 procent i SEK och med 9 procent i lokala valutor.

Rörelseresultatet landade på 4 332 miljoner kronor. Analytiker hade i genomsnitt väntat sig ett rörelseresultat på 4 673 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av 22 estimat.

Bruttomarginalen blev 53,7 procent, jämfört med förväntade 53,5 procent. Bruttomarginalen för motsvarande period i fjol uppgick till 49,8 procent.

”Förbättringsarbetet i varuförsörjningskedjan, kostnads- och effektivitetsprogrammet och fortsatt normalisering av de externa faktorer som påverkar inköpskostnaderna ledde till en stärkt bruttomarginal under 2023”, skriver H&M.

H&M-gruppens försäljning under perioden 1 december till och med 29 januari minskade med 4 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period året innan.

Kostnaderna för prisnedsättningarna som en andel av omsättningen under första kvartalet bedöms öka cirka 1 procentenhet jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

”Det är en följd av att den sena ankomsten av normalt höstväder under det fjärde kvartalet gav ett kort tidsfönster att sälja höstsortimentet. Hög lagerproduktivitet och ett attraktivt kunderbjudande är fortsatt prioriterade områden”, heter det.

Vidare uppger H&M att bolaget följer utvecklingen i Röda havet dag för dag och agerar för att minimera påverkan på bolagets varutillgänglighet, fraktkostnader och lagernivåer

H&M:s lönsamhet ska överstiga 10 procent över tid och ambitionen är fortsatt att uppnå detta redan för helåret 2024. Med lönsamhet avses rörelseresultatet i relation till omsättningen.

Det skriver bolaget i sin rapport och upprepar därmed målet att nå en rörelsemarginal på 10 procent innevarande år.

H&M-gruppens mål om en försäljningstillväxt om 10-15 procent per år med fortsatt hög lönsamhet kvarstår som ett långsiktigt mål.

I rapporten framgår också att H&M-gruppen siktar på att minska antalet butiker med cirka 60 netto under räkenskapsåret 2023/2024 som sträcker sig till och med november.

Under 2023/2024 planeras antalet stängningar uppgå till cirka 160 butiker och antalet nyöppningar väntas bli cirka 100 stycken.

Under förra räkenskapsåret, 2022/2023 öppnades 101 nya butiker och 197 butiker stängdes.

H&M-gruppens varulager uppgick vid utgången av det fjärde kvartalet (utgången av november) till 37 358 miljarder kronor, en minskning med 12 procent jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Valutajusterat minskade varulagret med 13 procent.

Varulagret utgjorde 15,8 procent (19,0) av omsättningen. Vid utgången av det tredje kvartalet var den siffran 17,1 procent.

”Investeringarna i varuförsörjningskedjan och integreringen av försäljningskanalerna fortsätter. Med ökad andel inköp på närmarknader, en effektivare och mer flexibel varuförsörjningskedja, och mer inköp i säsong, finns det goda möjligheter för fortsatt förbättrad varulagersituation”, skriver H&M.

Utdelningen föreslås bli 6:50 kronor per aktie, att jämföra med förväntade 6:75 kronor. Året innan var utdelningen 6:50 kronor per aktie.

H&M:s styrelse kommer vid årsstämman 2024 be om ett generellt bemyndigande att kunna ha möjlighet att fram till årsstämman 2025 återköpa egna B-aktier.

”Detta generella bemyndigande är ett av redskapen för styrelsen att använda om överskottslikviditet identifieras. Om årsstämman bemyndigar styrelsen och styrelsen väljer att använda bemyndigandet kommer belopp och andra detaljer att kommuniceras”, heter det.

Läs mer om: H&M
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.111