23948sdkhjf

Elon växer på krympande marknad

Ett framgångsrikt fjärde kvartal bidrar till positivit rörelseresultat för helåret.

Elon, som driver butikskedjor för hemelektronik och telekomprodukter, redovisar ett rörelseresultat på 62,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023 (33,6). Det beskrivs av Elon som ett rekordresultat och bidrar starkt till att koncernen kan redovisa ett positivt rörelseresultat för helåret.

”Under helåret 2023 tog Elon marknadsandelar inom stora vitvaror, hushållsapparater och hemelektronik på en marknad som minskade i volym. Vårt erbjudande uppskattas i marknaden och vi lyckas nå ut till fler kunder, i rätt kanaler och till rätt priser", skriver Elons vd Stefan Lebrot i rapporten där han också konstaterar året präglats av fortsatta makroekonomiska utmaningar.

Rörelsemarginalen för fjärde kvartalet var 4,4 procent (2,2).

Bruttoresultatet uppgick till 246 miljoner kronor (226) motsvarande en bruttomarginal om 17,1 procent (15,1).

Resultat efter skatt låg på 56,7 miljoner kronor (36,2), motsvarande 2:71 kronor per aktie före utspädning (2:01).

Nettoomsättningen uppgick till 1.435 miljoner kronor (1.492).Försäljningstillväxten var -3,8 procent och den organiska tillväxten uppgick till -3,8 procent (-5,0).

En utdelning om 1:25 kronor per aktie föreslås för helåret 2023 (2:00).

”Den lageruppbyggnad som skedde under årets inledning har under hösten anpassats till den mer avvaktande marknaden. Framgångsrika leverantörsförhandlingar har tillsammans med förbättrad betalningsförmåga hos våra kunder minskat vår rörelsekapitalbindning avsevärt och stärkt vårt kassaflöde väsentligt”, skriver Elons vd Stefan Lebrot.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078