23948sdkhjf

Swish-rapport: Självbetjäningshandeln har växt med tio procent

Det är fortfarande bemannad kassa som gäller inom sällanköpshandeln. Men självbetjäning är på stark uppgång, och det är de yngre konsumenterna som driver utvecklingen. Det visar Swishs rapport Unika besökare.

Den svenska självbetjäningshandeln (dagligvaruhandel och sällanköpshandel) växte med tio procent under 2023 jämfört med föregående år. Den bemannande kassan står fortfarande för störst andel av försäljningen, men självbemannande system tar allt mer plats. Enligt Swishs rapport uppgick den till 23 procent under 2023.

– I årets rapport ser vi att användningen av samtliga typer av lösningar för självbetjäning fortsätter att öka. Utvecklingen har verkligen tagit fart på bred front och drivs till stora delar av efterfrågan från konsumenterna, skriver Urban Höglund, vd Swish.

Drygt en tredjedel (28 procent) av konsumenterna föredrar självutcheckning eller självscanning i sällanvaruhandeln framför bemannade kassor (63 procent), visar rapportens konsumentundersökning. Där 1 096 personer tillfrågades i åldrarna 18–79 år.

Det som är på kraftig uppgång, dock från låga siffror, är självutcheckning via app i mobilen. Det är framför allt den yngre generationen som föredrar den typen av lösning, både inom dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln. De yngre är mer mottagliga och har också förändrat sitt beteende i takt med att självbetjäningslösningarna har blivit vanligare.

Samtidigt visar rapporten på att kunderna är oroliga för avstämningar, kontroller och att göra fel. Dyrare varor kan öka oron kring att göra fel, jämfört med billigare dagligvaror. Det är därför viktigt att ha system som är tydliga och hjälper kunden att göra rätt. I synnerhet för dyrare produkter, konstaterar rapporten.

Självbetjäning har tydliga både för- och nackdelar, menar aktörerna i undersökningen. Det leder till minskade köer och att personalen kan användas mer till att öka servicegraden i butiken. Samtidigt ökar svinnet som också påverkar lagersaldo och därmed beställningssystemen.

Utmaningen för handlarna är att samla och använda kunddata på ett sätt som både tillfredsställer kundernas behov och respekterar deras integritet. De flesta konsumenter ställer sig dock positiva till att dela sin data om de också får något i gengäld, som rabatter och ökad service. 

Samtidigt har alla konsumenter sina unika preferenser och önskemål. Vikten av precis kunddata kan bidra till ökad merförsäljning och nöjdare kunder. Att möta framtidens kunder på deras villkor kommer med all säkerhet att vara ett framgångsrecept, framgår det av rapporten. 

När PwC gjorde sin Global CEO Survey för ett par år sedan uppgav 94 procent av de svarande företagen att kunddata var mycket viktig eller rentav avgörande för företagets framtid.

”Majoriteten av dagens konsumenter fortsätter att vara positiva till införandet av ny teknik i butikerna. Denna optimism är inte bara en indikation på acceptans utan även en uppmaning till butiksägarna att integrera och vidareutveckla bra tekniklösningar”, står det i rapportens sammanfattning.

Bolagen som medverkat i Swish-rapporten är Max Burgers, Myrqvist, Asket, Extenda Retail, Coop, Ica, Orkla, Store Lens, Waynes Coffee, Lidl, Honestbox, Storekey Solutions, Axfood och Emab.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.126