23948sdkhjf

Rugvistas omsättning och rörelseresultat minskar

Utsikterna för 2024 är osäkra både från ett säkerhetspolitiskt och ett makroekonomisktperspektiv, menar vd Michael Lindskog.

E-handelsbolaget Rugvista redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen sjönk 2,3 procent till 176,1 miljoner kronor (180,3). Den organiska försäljningstillväxten var -3,5 procent (-8,1). Rörelseresultatet landade på 20 miljoner kronor (25,7), med en rörelsemarginal på 11,4 procent (14,3).

Resultatet efter skatt blev 17,2 miljoner kronor (20,3), en minskning med 15,3 procent mot föregående år.

– Trots ett fortsatt utmanande makroekonomiskt klimat under årets första kvartal så ser vi bevis på att våra strategiska initiativ är framgångsrika med bland annat en ökning i antal ordrar och nya kunder, kommenterar vd Michael Lindskog.

Antalet ordrar var 82,4 tusen (71,7) med ett genomsnittligt ordervärde på 2 957 kronor (3 602).

Enligt Lindskog minskade nettoomsättningen då det genomsnittliga ordervärdet även under det första kvartalet ligger kvar på samma låga nivåer som under de två tidigare kvartalen. Samtidigt ser bolaget tydliga tecken på att den europeiska konsumenten fortsatt är priskänslig.

Rugvista såg tillväxt i de nordiska länderna, medan flertalet marknader i övriga Europa uppvisade en negativ tillväxt.

– Utsikterna för resten av året är osäkra både från ett säkerhetspolitiskt och ett makroekonomiskt
perspektiv. Oberoende av hur marknadsklimatet utvecklar sig under resten av året är vi fortsatt fokuserade på att utveckla vårt kunderbjudande och verksamheten med syfte att kontinuerligt förbättra våra möjligheter till lönsam tillväxt både på kort och lång sikt, fortsätter Michael Lindskog.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063