23948sdkhjf

H&M:s rörelseresultatet lägre än väntat

H&M:s vd Daniel Ervér upprepar klädbolagets mål om en rörelsemarginal på 10 procent i år.

H&M redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret, 1 mars–31 maj.

– Vår- och sommarkollektionerna har mottagits mycket väl vilket återspeglas i den förbättrade försäljningen under andra kvartalet. Vi ser tillväxt inom alla kundgrupper och en positiv trend i samtliga regioner, kommenterar vd Daniel Ervér.

Omsättningen steg 3,5 procent till 59,6 miljarder kronor jämfört med motsvarande period i fjol då den uppgick till 57, 6 miljarder kronor. Försäljningen under juni, det vill säga efter periodens utgång, väntas minska med 6 procent i lokala valutor mot året innan. Bolaget hänvisar nedgången till starka jämförelsetal från juni 2023 och ett ogynnsamt väder i början av juni i år.

”Det ostadiga vädret på många av H&M-gruppens stora marknader under inledningen av juni 2024 påverkade försäljningen negativt, men försäljningen återhämtade sig när vädret normaliserades i slutet av månaden. Ett väl sammansatt lager har även möjliggjort en senare reastart jämfört med föregående år”, skriver H&M i rapporten.

Bruttoresultatet uppgick till 33,6 miljarder kronor jämfört med 30,3 miljarder kronor. Rörelseresultatet blev 7,1 miljarder kronor (4 741), vilket ger en rörelsemarginal på 11,9 procent (8,2).

– Vi nådde vårt bästa resultat på många år i andra kvartalet och visar återigen H&M-gruppens styrka och robusta finansiella ställning, med starkt kassaflöde, förbättrad lönsamhet och försäljning, säger Daniel Ervér och ser goda förutsättningar för fortsatt lönsam, långsiktig och hållbar tillväxt.

Justerat för engångskostnader kopplade till kostnads- och effektiviseringsprogrammet uppgick rörelseresultatet till 7,3 miljarder kronor (4,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 12,2 procent (8,1). Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 12,6 miljarder kronor (7,5).

Under bolagets första halvår, 1 december 2023–31 maj 2024 ökade H&M-gruppens nettoomsättning med 1 procent till 113,3 miljarder kronor jämfört med 112,5 miljarder under motsvarande period för ett år sedan.

Bruttoresultatet ökade till 61,2 miljarder kronor jämfört med 56,2 miljarder, vilket motsvarar en bruttomarginal om 54,0 procent (50,0). Rörelseresultatet ökade till 9,2 miljarder kronor jämfört med 5,5 miljarder, motsvarande en rörelsemarginal om 8,1 procent (4,9). Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 16,6 miljarder kronor (12 485).

Varulagret minskade från 38,8 miljarder kronor till 38,5 miljarder. Varulagret i svenska kronor utgjorde 16,3 procent av omsättningen under rullande tolv månader.

Första kvartalet

Omsättning: 59 605 mkr
Väntat (Infront): 59 351 mkr
2023: 57 616 mkr

Rörelseresultat: 7 098 mkr
Väntat (Infront): 7 273 mkr
2023: 4 741 mkr

Rörelsemarginal: 11,9 %
2023: 8,2 %

Källa: H&M

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094