23948sdkhjf

Handlare för EMU

En klar majoritet eller 62 procent av Sveriges handelsföretagare är för ett valutabyte till euro. Det visar den undersökning som Dagens Handel har gjort bland 100 chefer för handelsföretag. En gemensam valuta i Europa underlättar handeln, anser många av företagen.

På frågan ”Anser du att Sverige ska införa euron som valuta?” svarade 19 procent av handlarna nej i undersökningen. Ytterligare 19 procent valde det tredje svarsalternativet vet ej. De sistnämnda känner sig ännu för dåligt insatta i frågan för att ta ställning. Undersökningen gjordes under första veckan i juni av Svensk Handels marknadsundersökning, SHMU, på uppdrag av Dagens Handel. Samtliga slumpvist utvalda intervjuade är i ledningsposition inom parti- och detaljhandel eller inom importföretag. Både privata skäl och argument för företagets bästa kommer fram när cheferna motiverar sin ståndpunkt i valutafrågan. Bland dem som säger ja till ett valutabyte framhåller många att euron är en självklar del av Sveriges medlemskap i EU. Många betonar att det med euron blir lättare som privatperson att resa och konsumera. Som företagare anser flera att valutabytet främjar konkurrensen i producentledet och underlättar affärskontakterna med övriga Europa. Andra tycker att det viktigaste argumentet är att valutarisken försvinner eller att det blir lättare för turister i Sverige. Även politiska ståndpunkter kommer fram. ”Detta är enda möjligheten att ändra vårt skatteklimat på sikt”, säger en handelsföretagare medan en annan anser att ”Det känns tryggare när man styr från Bryssel än från Sverige”. Gemensamt för många nejsägare är att de inte gillar centraliseringen och byråkratiseringen av EU. Flera argumenterar för att Sverige med en övergång till euron blir alltför beroende av andra länder. ”Vi blir för svaga i unionen, medan Tyskland och Frankrike är alltför dominanta”, säger en respondent. Andra anser att Sverige ”bör vänta som Storbritannien”. Farhågor finns också för att priserna går upp med ett valutabyte och att små företag kommer att få det allt svårare i konkurrensen med stora kedjor. ”Redan i dag breder stora kedjor ut sig på de små handelsföretagens bekostnad”, säger en handelsföretagare.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063