23948sdkhjf

Stabilt halvår för Clas Ohlson

Försäljning och vinst ökade enligt bolagets halvårsrapport. God inledning på julhandeln.

Försäljningen uppgick under verksamhetsårets första halvår (maj-okt) till 1 372,7 Mkr, vilket är en ökning med 19 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Av försäljningen fördelar sig 1 316,6 Mkr på butiker och 56,1 Mkr på postorder/Internet. Försäljningsökningen var 20 procent för butikerna varav befintliga butiker ökade 7 procent i lokala valutor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 204,6 Mkr, en ökning med 21 procent jämfört med föregående år. Resultatet efter skatt uppgick till 146,9 Mkr jämfört med 121,2 Mkr motsvarande period föregående år. Vinsten per aktie uppgick till 2,24 kr jämfört med 1,85 kr motsvarande period föregående år. Under andra kvartalet (aug-okt) ökade försäljningen med 16 procent till 737,4 Mkr och resultatet efter finansiella poster med 10 procent till 106,8 Mkr. Försäljningen i november uppgick till 288,7 Mkr vilket är en ökning med 19 procent mot föregående år. Jämfört med samma månad föregående år har sju butiker tillkommit. Per land fördelar sig 177,4 Mkr (155,8 Mkr) på Sverige, 98,9 Mkr (81,4 Mkr) på Norge och 12,4 Mkr (4,6 Mkr) på Finland.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.08