23948sdkhjf

Svårt att skifta ägare i rätt tid

Det är tämligen enkelt att som egen företagare planera för och drömma om tillvaron efter ett hårt arbetsliv. Oavsett om man nått pensionsåldern eller vill dra sig tillbaka från företagandet i förtid. På reklam-tv-kanalerna rullar ständigt försäkringsbolagens frestelser om den drägliga tillvaro som man kan få om man väljer rätt bolag att förvalta sina pensionspengar.

Många är de hårt slitande affärsmän som kan se sig själva på reklamfilmernas golfbanor, exotiska öar eller tysta skogsgläntor. Det är emellertid inte lika lätt att ta tag i de förberedelser som är nödvändiga för försäljning eller över-låtelse av verksamheten. Hälften av alla familjeföretag står inför ett generationsskifte den närmaste tioårsperioden. En stor del av dessa är handelsföretag, från små enmansbutiker till stora familjeägda butikskedjor. En del av de företagare som planerar att sluta tror att verksamheten kommer att gå vidare till nästa generation, medan vissa räknar med att sälja företaget till någon utomstående. En undersökning gjord av Handelshögskolan i Jönköping visar dock att hela 60 procent av familjeföretagarna inte ens har diskuterat frågan. En överlåtelse kräver noggrann planering för att säkra de kunskaper, erfarenheter och värden som finns i företaget samtidigt som de privatekonomiska behoven ska tillgodoses. Att ta hjälp av revisorer och konsulter kan vara ett sätt att få hjälp med alla aspekter av det kommande generationsskiftet. Ju tidigare man börjar planeringen, desto fler möjligheter öppnar sig. Frågorna blir snabbt många: vilka skatteeffekter kan uppstå, hur påverkas privatekonomin, vilka verksamhetsmässiga frågor måste lösas och hur ska själva processen gå till? Förutom att ett ägarskifte är en komplex process kan det också vara en känslomässig omställning. Hur känns det att lämna sitt livsverk? Kan man ställa krav på att verksamheten fortsätter som tidigare? Ska man fortsätta att engagera sig om nästa generation tar över? Det gäller även att sälja i rätt tid. Många väljer att sälja när det passar dem i deras livssituation, utan att ta hänsyn till när företaget är redo och när konjunkturen är den rätta. Det finns allt att vinna på att planera generationsskiftet i god tid om man vill kunna njuta efteråt.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.066